Cykliści mogą jechać chodnikiem tylko w czasie złej pogody albo gdy opiekują się małym dzieckiem. W trakcie jazdy jednośladem nie wolno przewozić na bagażniku innych osób ani rozmawiać przez telefon.
Czy mogę używać telefonu, jadąc rowerem
Reklama

Reklama
Ostatnio zostałem pouczony przez policjantów za prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy w czasie jazdy rowerem. Powiedzieli mi, że następnym razem mogę dostać za to mandat. Czy zakaz używania komórek dotyczy również rowerzystów?
Zakaz korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku podczas jazdy obowiązuje wszystkich kierujących pojazdami. Rower, podobnie jak samochód osobowy, zalicza się do pojazdów służących do poruszania się po drogach. Rowerzysta przyłapany na jeździe rowerem po drodze publicznej ze słuchawką przy uchu popełnia wykroczenie. Grozi za nie mandat w wysokości 200 zł. W odróżnieniu od kierowcy samochodu, na rowerzystę nie mogą w takiej sytuacji zostać dodatkowo nałożone punkty karne.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 47, art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Tabela B, Lp. 28, załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 ze zm.).

Czy mogę wjechać na chodnik, jadąc jednośladem

Na co dzień poruszam się rowerem po mieście, w którym panuje duży ruch. Czy z obawy o swoje bezpieczeństwo mogę jeździć chodnikiem?
Rowerzyści mogą poruszać po chodniku jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jest to dozwolone, gdy jego szerokość wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów, a chodnik znajduje się jednocześnie wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą jechać szybciej niż 50 km/h. Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to teren miejski, czy wiejski. Jazda rowerem po chodniku jest legalna również wtedy, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (np. pada śnieg lub obfity deszcz, wieje silny wiatr, panuje gęsta mgła). Bez znaczenia jest wtedy szerokość chodnika i dopuszczalna prędkość administracyjna na drodze. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dopuszczalne także, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. W pozostałych przypadkach jazda chodnikiem jest zabroniona. Rowerzysta poruszający się po chodniku musi jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Należy pamiętać, że nawet jeżeli zachodzą okoliczności uprawniające rowerzystę do korzystania z chodnika, to nie może on przejeżdżać rowerem po przejściu dla pieszych. Dojeżdżając do niego powinien zejść z jednośladu. Prawo o ruchu drogowym zabrania bowiem kierującemu pojazdem, a więc także i rowerem, jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Za złamanie tego zakazu grozi mandat w wysokości 100 zł.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Czy mogę zostać przyłapany przez fotoradar

Jeżdżąc kolarzówką, zdarza mi się przekraczać prędkość 40 km/h. Zastanawiam się, czy jest możliwe, abym w czasie jazdy rowerem został sfotografowany przez fotoradar?
Teoretycznie jest to możliwe. W ubiegłym roku Sąd Rejonowy w Kościerzynie wydał wyrok, w którym uznał za winnego popełnienia wykroczenia rowerzystę, który przekroczył dozwoloną prędkość o 16 km/h i zostało to udokumentowane przez fotoradar. Kierujący odmówił przyjęcia mandatu i sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary.
Rowerzyści muszą stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego, a więc mogą być karani za przekroczenie dozwolonej prędkości. Warto pamiętać, że nie każde przekroczenie prędkości jest rejestrowane przez fotoradar. Przepisy stanowią wprost, że można robić zdjęcia jedynie osobom, które złamały ograniczenie o więcej niż 10 km/h.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. poz. 366).

Czy jazda rowerem po piwie jest dozwolona

W czasie lata nieraz zdarzało mi się wracać rowerem z grilla po jednym lub dwóch piwach. Czy jazda po takiej ilości alkoholu po drodze, na której odbywa się ruch uliczny, jest dozwolona?

Od 9 listopada 2013 r. rowerzyści poruszający się po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości nie popełniają już przestępstwa. Jeśli zostaną zatrzymani przez policję, mogą zostać ukarani jedynie za wykroczenie, za które grozi co najmniej 50 zł grzywny lub do 30 dni aresztu. Stan nietrzeźwości to nie każdy stan po wypiciu alkoholu, ale taki, którym we krwi lub wydychanym powietrzu znajduje się jego określona ilość. W takiej sytuacji znajduje się np. osoba, która ma więcej niż pół promila alkoholu we krwi albo wyniki kolejnych przeprowadzanych badań krwi pokazują, że stężenie alkoholu będzie niedługo przekraczało tę wartość. Wykroczenie popełniają również osoby, które jeżdżą rowerem z mniejszymi dawkami wypitych trunków w organizmie, a jest ono nazywane stanem po użyciu alkoholu. Występuje on np. wtedy, gdy rowerzysta ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub kolejne badania krwi wskazują, że będzie miał niedługo takie stężenie. Rowerzysta przyłapany w takim stanie w czasie jazdy swoim jednośladem podlega trochę łagodniejszym sankcjom, gdyż może zostać ukarany grzywną albo aresztem do 14 dni. Sąd, który rozpoznaje sprawę pijanego rowerzysty może zdecydować się jednocześnie na orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia rowerów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Bezkarna może być więc jedynie jazda rowerem z zawartością wynoszącą do 0,19 promila alkoholu we krwi. Należy jednak pamiętać, aby nie przeliczać takiej wartości na jedno lub dwa wypite piwa. Ilość alkoholu w organizmie powstająca po spożyciu określonej ilości piwa, wina, czy wódki zależy od wielu czynników takich jak np. płeć, waga, stan zdrowia, obfitość spożytego wcześniej posiłku, czy czas, który upłynął od wypicia trunku (najpierw występuje faza wchłaniania alkoholu, a dopiero później jego eliminacji z organizmu). Jednego dnia wypicie puszki piwa może nie wpłynąć na stan trzeźwości rowerzysty, a drugiego spowodować przekroczenie dozwolonych prawem wartości.
Podstawa prawna
Art. 87 par. 1a i 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 482 ze zm.).
Art. 46 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

Czy mogę odkręcić tablicę rejestracyjną

Kupiłem bagażnik do przewożenia rowerów, który należy zainstalować przy tylnym zderzaku samochodu. W związku z tym muszę zasłonić tablicę rejestracyjną. Czy mogę zostać ukarany za to przez policję?
Prawo o ruchu drogowym zabrania zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Oznacza to, że bagażnik na rowery trzeba zainstalować tak, by tablica była widoczna. Najczęściej okazuje się to jednak niemożliwe. Tymczasem obowiązujące przepisy nie pozwalają na zainstalowanie tablicy rejestracyjnej w innym miejscu niż do tego konstrukcyjnie przeznaczone. Wykluczone jest więc wtórne zainstalowanie tablicy na bagażniku rowerowym.
Wydziały komunikacji nie mogą również wydać właścicielowi pojazdu trzeciej tablicy rejestracyjnej. Za zakrywanie tablic rejestracyjnych grozi mandat w wysokości 100 zł. Co więc powinien w takiej sytuacji zrobić kierowca pojazdu, który chce przewieźć rower w bagażniku zainstalowanym z tyłu pojazdu? Przepisy nie zawierają odpowiedzi na to pytanie. Wszystko więc zależy od pomysłowości kierowcy. Przykładowo na rynku są dostępne w sprzedaży odwzorowania tablicy rejestracyjnej do uchwytu rowerowego. Są one pomalowane najczęściej białą farbą odblaskową. Do tablicy wystarczy tylko dokupić odpowiednie litery i cyfry.
Podstawa prawna
Art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
Tabela A, Lp. 158, załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1624 ze zm.).

Czy można wieźć drugą osobę na ramie

Dość często widzę, jak rowerzyści przewożą inne osoby na ramie roweru lub na jego bagażniku. Czy jest to dozwolone?
Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. W przypadku roweru, który jest pojazdem niepodlegającym rejestracji, liczba przewożonych osób wynika wprost z jego konstrukcyjnego przeznaczenia. W zdecydowanej większości przypadków tego rodzaju jednoślady są jednoosobowe, chociaż na rynku można nabyć również rowery wieloosobowe (np. tandemy, które mają dwa miejsca siedzące). Za dodatkowe miejsce dla pasażera nie można w żadnym przypadku uznawać bagażnika, ramy czy kierownicy roweru.
Rowerem można przewozić natomiast małe dzieci. Jest to dozwolone pod warunkiem, że mają one co najwyżej 7 lat i są umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Prawo dopuszcza również przewożenie dziecka w przyczepce ciągniętej przez rower. Musi być ona jednak konstrukcyjnie przystosowana do przewozu osób.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 2, art. 63 ust. 1, ust. 3 pkt 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Czy nastolatek musi mieć kartę rowerową

Moje dzieci niedługo ukończą 18 lat. Czy mają one obowiązek posiadania karty rowerowej w czasie jazdy po drogach publicznych?
Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą poruszać się po drogach rowerami wyłącznie wtedy, gdy posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami. Dokumentem tym może być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Tylko pełnoletni obywatele nie mają obowiązku posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem. Minimalny wiek uprawniający do ubiegania się o kartę rowerową wynosi 10 lat.
Każdy, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia (w tym także karty rowerowej, wtedy kiedy posiadanie takiego dokumentu jest wymagane), podlega karze grzywny. Za wykroczenia mogą odpowiadać tylko osoby, które ukończyły 17 lat. Zgodnie z taryfikatorem kierowanie bez uprawnień rowerem jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 r. poz. 600).