W odpowiedzi na pytania Prawnika.pl, o plany działania na wypadek orzeczenia przez TK niezgodności z konstytucją przepisów ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że uzależnione są one od tego, które konkretnie regulacje zakwestionuje trybunał. Jeśli TK orzeknie o niekonstytucyjności przepisów, które dotyczą procedury umieszczania w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie lub też schematów postępowania w trakcie pobytu w tej placówce, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza opracować projekt nowelizacji tych regulacji. Resort podkreśla, że ewentualna niekonstytucyjność tych przepisów nie będzie miała bezpośredniego wpływu na pobyt osób izolowanych w ośrodku, a co najwyżej może potencjalnie, w zależności od zakresu i kształtu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, być podstawą do ewentualnego złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Jeśli natomiast Trybunał uzna, że co do zasady nie ma możliwości izolowania osób zaburzonych w specjalnych ośrodkach, to zostaną one wypuszczone. W przypadku kategorycznego orzeczenia TK, z zastrzeżeniem że dokonanie jego ostatecznej oceny będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z treścią orzeczenia, nie jest możliwa zmiana legislacyjna dotycząca izolacji takiej osoby – podkreśliło w stanowisku przesłanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.