Uzasadnienie orzeczenia będzie mogło być tylko ustne – przewiduje podpisana przez prezydenta nowela kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W trakcie prac nad ustawą obawiano się m.in. czy wygłaszanie uzasadnienia w trakcie rozprawy nie wydłuży jej przebiegu, albo odwrotnie: czy w celu jej skrócenia nie będą one formułowane pobieżnie.

- Nie uważam, że instytucja wygłoszenia uzasadnienia negatywnie wpłynie na jakość uzasadnień, czy długość rozpraw. Nowelizacja daje prawo, a nie obowiązek korzystania z tej instytucji. Należy więc spodziewać się, iż sędziowie będą z niej korzystali w przypadku prostszych spraw i niezbyt rozbudowanych uzasadnień. Natomiast wielostronicowe uzasadnienia zapewne w dalszym ciągu będą przygotowywane w dotychczasowej formie – uspokaja Marcin Kolasiński, radca prawny, wspólnik w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Należy pamiętać, że każdorazowo ustne uzasadnienie powinno spełniać wymogi przewidziane dla tego sporządzanego pisemnie. To ostatnie będzie wydawane za opłatą i na wniosek strony.

Nowela przewiduje też, że w razie gdyby protokół nie był sporządzany pisemnie – stronom będzie przysługiwało prawo do otrzymania zapisu dźwięku i obrazu. O sporządzeniu transkrypcji protokołu lub jego części będzie zaś decydował przewodniczący składu orzekającego.
Ustawa wejdzie w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są jednak przepisy dotyczące możliwości otrzymania przez strony zapisu dźwięku i obrazu posiedzenia, które obowiązywać zaczną po 6 miesiącach od publikacji w dzienniku ustaw.

Etap legislacyjny

Ustawa podpisana przez prezydenta