Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że termin ten zostanie przesunięty o dwa lata w porównaniu do tego, który przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Taką decyzję podjęła wczoraj Rada Ministrów.
Nowa koncepcja została wypracowana przez zespół ds. przygotowania administracji rządowej do zniesienia obowiązku meldunkowego i przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych. Zgodnie z nią obywatel sam zdecyduje, czy będzie chciał podać adres swojego pobytu. Przebywający w lokalu dłużej niż trzy miesiące będą mieli prawo zgłosić adres, pod którym mieszkają. Będzie można go podać: osobiście w gminie, za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą podpisu elektronicznego. Adres zostanie wtedy zarejestrowany w bazie PESEL.
– Obecnie trwa budowa systemu informatycznego, który będzie wspierał państwo, gdy nie będzie już obowiązku meldunkowego. Jednak aby działał on sprawnie, administracji potrzeba więcej czasu – wyjaśnia Marek Wójcik, wiceminister administracji i cyfryzacji.