Sprawdź jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności może być potrzebne w wielu sytuacjach, przede wszystkich podczas rozpoczynania nowej pracy. Aby otrzymać odpowiednie dokumenty z KRK należy najpierw złożyć wniosek. Istnieją trzy drogi, poprzez które można wypełnić formalności.

Przez internet

Aby załatwić sprawę elektronicznie będziesz potrzebować profilu zaufanego e PUAP, lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Większość osób będzie musiała także uiścić poprzez e-KRK opłatę w wysokości 20 zł. Zwolnieni z tego są kandydaci na stanowisko wychowawców i kierowników obozów dla dzieci i młodzieży. W ciągu siedmiu dni na koncie w systemie KRK otrzymasz plik z zaświadczeniem, którego jednak nie możesz wydrukować. Ważna jest jedynie wersja elektroniczna, którą można nagrać na dysk USB lub płytę i w tej formie przekazać pracodawcy.

W punkcie informacyjnym

Aby złożyć wniosek przez punkt informacji konieczne będzie pobranie dokumentów ze strony KRK oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie, lub w dowolnym punkcie, których lista znajduje się na stronie instytucji. W takiej sytuacji informacje zostaną przekazane od ręki, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy biuro ma 7 dni na odpowiedź.

Listownie

Podobnie jak wyżej, dokumenty przesłać należy do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie, lub jednego z punktów informacyjnych, których adresy podane są na stronie KRK. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 30 zł. Jako wniosek przygotować należy do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, którego wzór również znajduje się w serwisie instytucji.