Jeden pozew do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce, jedno upomnienie i jedno wezwanie. Komisja Europejska opublikowała decyzje dotyczące naruszenia unijnych przepisów i zaniedbań krajów członkowskich jeśli chodzi o przyjmowanie unijnego prawa.

Komisja pozwała Polskę do Trybunału za niewdrożoną w pełni dyrektywę dotyczącą ratowania i kontrolowanej upadłości banków, naprawy i uporządkowanej likwidacji banków. Została ona uzgodniona podczas prac nad unią bankową, która ma zagwarantować stabilność europejskiego sektora finansowego i nie dopuścić do kryzysu w przyszłości. Termin na wdrożenie dyrektywy upłynął 31 grudnia ubiegłego roku. Wraz z Polską, pozwane zostały też Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia i Szwecja.

Dziś Komisja upomniała też 11 krajów, w tym Polskę za niepełne wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej. Warszawa ma dwa miesiące na nadrobienie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, sprawa również skończy się w unijnym Trybunale. Komisja Europejska skrytykowała również Polskę za dyskryminację podatkową i wezwała do zmiany przepisów. Zgodnie z nimi wpłacanie składek na prywatne konta emerytalne otwarte w polskich instytucjach finansowych jest korzystniejsze pod względem podatkowym aniżeli wpłacanie składek na konta założone w innych państwach członkowskich.