Na początku września br. rozpoczął działalność Polski Bank Informacji o Spadkach S.A., który zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy dla spadkobierców z tzw. martwych kont. Na mocy pełnomocnictwa, PBIOS sprawdza informacje o kontach zmarłego we wszystkich instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Współpraca z PBIOS znacznie obniża koszty i skraca czas indywidualnego odzyskiwania pieniędzy.

MARTWE KONTA – SPRAWDŹ CZY INSTYTUCJE FINANSOWE DYSPONUJĄ PIENIĘDZMI, KTÓRE DOSTAŁEŚ W SPADKU

Eksperci szacują, że w instytucjach finansowych na tzw. martwych kontach znajduje się ponad 25 mld zł należących do osób zmarłych i ich spadkobierców. O pieniądzach, które zmarli posiadali na kontach bankowych, maklerskich, polisach, w funduszach emerytalnych, kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych spadkobiercy nie wiedzą lub nie potrafią ich odnaleźć.

Różnorodność produktów oferowanych w instytucjach finansowych, oferty kont czy kart kredytowych wraz z ubezpieczeniami i innymi dołączonymi rozwiązaniami powodują, że odnalezienie należnych spadkobiercom pieniędzy nie jest proste, a instytucje finansowe nie mają obowiązku czynnego informowania spadkobierców o posiadanych środkach.

Spadkobierca może wiedzieć o koncie w banku, na które przelewana była pensja czy emerytura zmarłego, ale nie wie np. o rachunku oszczędnościowym w innym banku, środkach w OFE czy polisach na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Co więcej, procedury związane z odzyskiwaniem pieniędzy wymagają doświadczenia finansowego i wiedzy prawniczej, są czasochłonne i dużo kosztują. Dlatego spadkobiercy zwykle nie podejmują samodzielnej próby odzyskania pieniędzy z martwych kont. Od września br. można to zlecić firmie doradczej, która pomaga w odnalezieniu i odzyskaniu pieniędzy z instytucji finansowych w Polsce.

BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE NIE INFORMUJĄ SPADKOBIERCÓW

W obecnym stanie prawnym banki i instytucje finansowe nie informują krewnych osób zmarłych o pozostawionych środkach finansowych. Nie mają takiego obowiązku. Choć Senat podjął w ostatnich miesiącach próbę zmian w tym zakresie, uchwalona nowelizacja ustawy – Prawo bankowe, która zacznie obowiązywać dopiero za 9 miesięcy, nie rozwiązuje kluczowych problemów.

Ustawa przewiduje stworzenie centralnego rejestru martwych kont jedynie dla banków i kas oszczędnościowo-rozliczeniowych z wyłączeniem innych instytucji finansowych, takich jak towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe. Banki będą sprawdzały, czy dana osoba żyje tylko wtedy, gdy w ciągu 5 lat nie zanotują żadnej dyspozycji ze strony jej właściciela, tj. przelewu, wypłaty środków itd. W tym okresie środki, o ile nie zostaną odnalezione przez PBIOS, będą zasilały kapitał banku.

– Nowa ustawa nie rozwiązuje problemu martwych kont dla spadkobierców. Procedury bankowe nadal będą żmudne i długotrwałe, a pieniądze tam zgromadzone będą zasilały kapitał banków do czasu, gdy nie zostaną przekazane prawowitym spadkobiercom lub osobom wcześniej wskazanym przez właściciela konta. PBIOS pomaga w szybkim uzyskiwaniu informacji o zgromadzonych środkach finansowych, dzięki czemu czas na ich odzyskanie zostanie skrócony do minimum. Co ważniejsze, nasze usługi dotyczą wszystkich instytucji finansowych, nie tylko kont bankowych – mówi Katarzyna Ferdyn, dyrektor ds. sprzedaży Polskiego Banku Informacji o Spadkach S.A.

POLSKI BANK INFORMACJI O SPADKACH - SKUTECZNIEJ, SZYBCIEJ I TANIEJ

Firma PBIOS bazuje na wieloletnim doświadczeniu jej doradców i prawników, którzy w ostatnich latach odzyskali dla swoich klientów - spadkobierców ok. 17 mln zł.

– Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż istnieje duże zapotrzebowanie na usługi odzyskiwania pieniędzy. Eksperci szacują, że na martwych kontach może być ponad 25 mld zł, które zamiast trafiać do spadkobierców, zasilają kapitał instytucji, tj. banku czy funduszu. Spadkobiercy nie radzą sobie ze skomplikowanymi procedurami i nie wiedzą do kogo się zwrócić. PBIOS odpowiada więc na potrzeby zwykłych ludzi i pomaga odzyskać środki finansowe zgromadzone przez ich zmarłych bliskich – dodaje Katarzyna Ferdyn.

Na podstawie prostego pełnomocnictwa, PBIOS zada pytanie każdej instytucji finansowej czy ubezpieczeniowej w Polsce i uzyska dla klienta informacje o kontach bankowych, maklerskich, lokatach, polisach, pieniądzach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych, kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych i OFE. Spadkobierca w prosty i szybki sposób otrzyma bieżącą informację o środkach, które odziedziczył, a o istnieniu których do tej pory nie wiedział. Na tej podstawie będzie mógł sprawnie odzyskać pieniądze. PBIOS gwarantuje poufność uzyskanych informacji.

Aby samodzielnie uzyskać informacje o środkach pieniężnych ze wszystkich instytucji finansowych w Polsce, trzeba wysłać pytanie do każdej z nich osobno, co w praktyce może oznaczać konieczność wysyłki nawet 2500 listów. To drogie i czasochłonne przedsięwzięcie. Szacunkowy koszt takiej operacji to nawet 8000 zł. Współpraca z PBIOS skraca czas i obniża koszty odzyskiwania pieniędzy.

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

W celu skorzystania z usługi należy wejść na stronę www.pbios.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać wymagane dokumenty. Potrzebne będą: pełnomocnictwo, umowa z PBIOS, akt zgonu oraz postanowienie nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności i wybór sposobu przekazywania informacji o znalezionych kontach. Po uruchomieniu procedury PBIOS będzie na bieżąco informował klienta o wynikach wyszukiwania. Koszt usługi wynosi od 199 do 499 zł w zależności od zakresu zlecenia.

W przypadku odnalezienia środków na kontach instytucji finansowej, jeśli klient zleci taką usługę, prawnik PBIOS może rozpocząć procedurę odzyskiwania pieniędzy od wskazanej instytucji finansowej na rzecz klienta. PBIOS nie pośredniczy w przekazie pieniędzy pomiędzy klientem a instytucją finansową. Firma pobiera prowizję w wysokości od 3 do 7 procent od całej odzyskanej kwoty.

Źródło: Informacja prasowa