Na udostępnienie cyfrowej książki w sieci potrzebna jest zgoda autora lub jego spadkobierców. W e-bibliotekach gromadzone są dzisiaj prawie wyłącznie utwory pisarzy zmarłych przed 1939 rokiem. Wprowadzenie licencji, które pozwolą na odpłatne korzystanie z internetowych zbiorów książek, proponują prawnicy.
RAPORT
Prawnicy są w tej sprawie jednomyślni. Zmiany w prawie autorskim powinny podążać w kierunku udostępniania utworów przez biblioteki on-line na podstawie odpłatnej licencji ustawowej. W Polsce rozwój bibliotek cyfrowych jest kilka razy wolniejszy niż w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. I chociaż w przeciągu dwóch ostatnich lat niektóre polskie biblioteki poszerzyły swoje zasoby kilkakrotnie, to największa z nich Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa może pochwalić się tylko 83 tys. udostępnionych publikacji.