JANUSZ PIOTR KOLCZYŃSKI - Doradztwo prawne w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania uległo profesjonalizacji.
Weszły w życie znowelizowane przepisy prawa autorskiego. Jakie będą praktyczne konsekwencje wprowadzonych zmian dla twórców?
Zmiany są istotne, powiedziałbym nawet, przełomowe. Przede wszystkim potwierdzono znaczenie tabel wynagrodzeń autorskich jako normujących sztywne stawki, od których nie ma odstępstw, chyba że na korzyść twórców czy artystów. Trochę szkoda, że ustawodawca nie przyznał stronom możliwości odstępstw od tych stawek w umowie. Wciąż uznajemy twórcę za słabszą stronę umowy. Tymczasem tzw. masowa eksploatacja utworów uzasadniałaby moim zdaniem pewne odstępstwa od tego modelu, zabezpieczając jednocześnie interesy zainteresowanych w związku z tzw. efektem skali. Nie przekonuje mnie argument równego traktowania, jaki się przy tej okazji podnosi.