Nie zawsze ochrona praw własności intelektualnej w procesie cywilnym jest celowa i skuteczna. Bardziej racjonalna może się okazać specjalna procedura celna służąca powstrzymaniu napływu imitacji.
W przypadkach związanych z importem towarów naruszających własność intelektualną ważniejsze jest podjęcie szybkich i skutecznych działań doraźnych niż oczekiwanie na wynik często długoletniego procesu. Także środki ochrony dostępne w postępowaniu cywilnym będą nieskuteczne wobec pewnych rodzajów naruszeń i typów naruszycieli.
W przypadku importu tzw. podróbek – towarów naruszających znaki towarowe czy prawo autorskie – importerami np. z Chin są zwykle nieposiadające majątku spółki zarejestrowane w rajach podatkowych, powołane często do dokonania konkretnej transakcji. W takim przypadku już samo pozwanie naruszyciela byłoby bardzo utrudnione. Nawet w razie korzystnego wyroku, wydanego zwykle po długim czasie, praktyczne znaczenie oświadczenia opublikowanego w prasie przez naruszyciela jest nikłe, a możliwości odzyskania odszkodowania czy wydania bezprawnie uzyskanych korzyści – w zasadzie żadne.