Choć w organizacji procesu ubiegania się o prawo jazdy od 2013 r. zaszło już wiele zmian, kolejne czekają nas od przyszłego roku.
Czy zadania egzaminacyjne są tajne
Czy baza pytań przewidzianych na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy w dalszym ciągu jest niejawna?
NIE
Po wielomiesięcznym zamieszaniu związanym z pytaniami na nowych egzaminach dziś każdy może sprawdzić, co go czeka na państwowym teście. Pytania, podzielone na pięć części, można zobaczyć na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Adres: https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/drogi/kierowcy-i-prawa-jazdy/prawo-jazdy/
Czy będą zadawać bezsensowne pytania
Czy w bazie pytań dalej znajdują się absurdalne pytania dotyczące np. wymiarów tablicy rejestracyjnej?
NIE
Oficjalnie dostawcy pytań za każdym razem zaprzeczali, jakoby w bazie znajdowały się tak absurdalne pytania. Mimo to z wielu miejsc w Polsce kandydaci donosili, że spotkali się z tego typu zadaniami. Dziś wątpliwości już nie ma. Nie dość, że baza stała się jawna, to jeszcze wcześniej została zweryfikowana przez specjalną komisję powołaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W efekcie jej prac w bazie pozostawiono 2663 pytania z dotychczasowych 2857.
Podstawa prawna
Art. 57a ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
Czy istnieje jedna baza szkół jazdy
Czy mogę teraz w jednym miejscu sprawdzić szkołę jazdy i porównać ją z innymi ośrodkami, by wybrać tę najlepszą w mojej okolicy?
NIE
Na razie taka e-usługa nie jest dostępna, ale powinna się pojawić w II połowie przyszłego roku. Chodzi o usługę „Sprawdź szkołę jazdy”, nad którą pracuje Centralny Ośrodek Informatyki podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Celem tej bezpłatnej usługi będzie dostarczenie przyszłym kierowcom obiektywnej informacji na temat efektów działania placówek, które przygotowują do egzaminu na prawo jazdy. Użytkownicy uzyskają dostęp do raportów, które będą prezentować m.in. statystyczną zdawalność państwowego egzaminu przez absolwentów poszczególnych szkół. Szczegółowy zakres tej usługi będzie znany po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.
Więcej na stronie
https://www.mir.gov.pl/
Czy trzeba będzie mieć zielony listek
Czy początkujących kierowców będą obowiązywać jakieś dodatkowe ograniczenia? Wrócą oznaczenia dla tych świeżo po kursie?
TAK
Przez pierwszych osiem miesięcy trwania okresu próbnego świeżo upieczony kierowca będzie mógł poruszać się tylko samochodem, który z przodu i z tyłu będzie oznaczony zielonym listkiem. W tym samym okresie nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na terenie zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
Dwuletni okres próbny może być przedłużony przez starostę w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (i został ukarany mandatem, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym), wówczas okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata.
Podstawa prawna
Art. 92 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
Czy próba obejmie tegorocznych absolwentów
Co się stanie, jeśli egzamin zdam przed 4 stycznia 2016 r., a prawo jazdy zostanie mi wydane dopiero po tej dacie? Czy załapię się na okres próbny dla nowych kierowców?
TAK
W ustawie o kierujących pojazdami jest napisane, że okres próbny przewidziany jest dla osoby, „która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B”, a nie „która zdała egzamin państwowy”. Liczy się więc moment wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dlatego teraz część szkół jazdy radzi rozpocząć kurs wcześniej, by do egzaminu na prawo jazdy przystąpić najpóźniej na początku grudnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 91 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
Czy konieczne będzie doszkalanie kierowców
Czy to prawda, że od przyszłego roku początkujący kierowcy będą musieli przechodzić kolejne kursy, nawet gdy uzyskają już prawo jazdy?
TAK
4 stycznia 2016 roku w życie wejdą przepisy dotyczące tzw. okresu próbnego dla młodych stażem kierowców. Będzie on trwał przez dwa lata od momentu uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy. W tym czasie kierowca będzie zobowiązany odbyć między 4. a 8. miesiącem od momentu uzyskania prawa jazdy dwa rodzaje kursów:
● kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD). Będzie on miał formę dwugodzinnych zajęć teoretycznych, podczas których omówione zostaną czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyka wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem.
● praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie przeprowadzane w jednym z ośrodków doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Ćwiczenia będą trwały godzinę, a ich celem będzie uświadomienie kierowcom niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości.
Niestety kursy te będą odpłatne. Jak stanowi ustawa o kierujących pojazdami, wysokość opłat za kurs dokształcający w WORD nie może przekroczyć 100 zł, a kursu praktycznego w ODTJ – 200 zł.
Podstawa prawna
Art. 91, 93, 94 i 95 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
Czy muszę chodzić na kurs teoretyczny
Czy muszę brać udział w trwającym 30 godzin lekcyjnych kursie teoretycznym prowadzonym przez ośrodek szkolenia kierowców?
NIE
Wskutek nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami od początku 2015 roku uczestniczenie w kursach teoretycznych jest nieobowiązkowe. Kandydat, po założeniu profilu kandydata na kierowcę w starostwie, może nauczyć się przepisów w sposób zdalny lub we własnym zakresie i przystąpić do państwowego egzaminu teoretycznego eksternistycznie. Jeśli uzyska pozytywny wynik, będzie mógł rozpocząć szkolenie praktyczne w jednej ze szkół jazdy.
Problem jest jednak w tym, że oferty kursów zazwyczaj są tak konstruowane, że teorii albo nie da się ominąć (tzn. kurs traktowany jest jako całość i uwzględnia wykłady oraz zajęcia praktyczne), albo rezygnacja z niej nie przynosi kandydatowi szczególnych korzyści.
Standardowy kurs na kat. B (30 godzin teorii i kolejne 30 godzin praktyki) w jednym z warszawskich ośrodków szkoleniowych kosztuje 1500 zł. Taki sam kurs, lecz bez wykładów z teorii, kosztuje zaledwie 50 zł mniej. W dodatku i tak trzeba przejść czterogodzinne zajęcia z pierwszej pomocy, bo są obowiazkowe dla wszystkich.
Niektóre ośrodki, zanim wpuszczą za kółko kandydatów, którzy zdali egzamin teoretyczny w WORD, każą im zdawać własne, wewnętrzne testy.
Ale oprócz kija jest też marchewka. Szkoły kuszą klientów dodatkowymi usługami – jeśli zapiszemy się na pełny kurs, w ramach cyklu wykładów przejdziemy niezbędne badania lekarskie na miejscu (bez konieczności szukania lekarza na własną rękę i umawiania wizyty), a pracownicy szkoły załatwią za nas formalności w urzędach (np. związane z założeniem tzw. profilu kandydata na kierowcę).
Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
Czy mogę przygotować się do ekojazdy
Czy wiadomo już, jakie konkretnie działania podczas prowadzenia samochodu oceniane będą podczas egzaminu praktycznego, jeśli chodzi o tzw. ekojazdę (jazdę ekologiczną)?
TAK
Egzaminatorzy powinni zwracać uwagę na trzy kluczowe aspekty ekologicznej jazdy. Chodzi głównie o:
● hamowanie silnikiem – w praktyce chodzi o niewciskanie sprzęgła za każdym razem, gdy wciskamy pedał hamulca;
● zmianę biegów w zakresie 1800–2500 obr./min;
● wrzucenie czwartego biegu przed osiągnięciem prędkości 50 km/h.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 594).