Jeszcze w 2018 roku zniknie możliwość redukowania punktów karnych. Osoba, która przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów nie straci jednak prawa jazdy, a zostanie skierowana na kurs reedukacyjny. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018.

Nowelizacja prawa drogowego została uchwalona w Sejmie jeszcze w 2014 roku. Poniżej opisywane zmiany zaczną jednak obowiązywać dopiero od 4 czerwca 2018.

Punkty karne obecnie

Zmianą, na którą muszą szczególnie zwrócić uwagę kierowcy będzie system „rozliczania” punktów karnych.

Obecnie, osobie która przekroczy 24 punkty odbierane jest prawo jazdy. Aby odzyskać uprawnienia, taki kierowca musi ponownie przystąpić do egzaminu i uzyskać pozytywną ocenę (bez konieczności ponownego obywania kursu).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku młodych kierowców prowadzących pojazdy której niż rok – limit ten został ustalony na 20 punktów. Jeśli popełnią oni więcej naruszeń, prawo jazdy zostanie cofnięte, co wiąże się z koniecznością ponownego obycia kursu i zdania egzaminu na prawo jazdy.

Możliwości usunięcia punktów karnych ze swojego konta za pomocą szkolenia w WORD nie mają młodzi kierowcy

Do 4 czerwca 2018 r. kierowcy z dłuższym stażem mogą uczestniczyć w specjalnych szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzięki takim zajęciom (koszt od 300 – 500 zł) istnieje możliwość usunięcia ze swojego konta 6 punktów karnych. Szkoleń tych nie można odbywać jednak częściej niż raz na 6 miesięcy.

Punkty karne – co się zmieni

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W tym przypadku zniknie podział na doświadczonych i mniej doświadczonych kierowców - wszystkich obowiązywać będzie taki sam limit. Sam kurs będzie miał formę zajęć warsztatowych i prowadzony będzie odpłatnie wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Zgodnie z założeniami, ma on trwać 28 godzin.

Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs nie podejdzie do niego, zostanie jej odebrane prawo jazdy. Wtedy odzyskanie uprawnień wiązać będzie się z koniecznością ponownego podejścia do egzaminu.

Po ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowca będzie miał obowiązek przedstawienia w starostwie zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Istotny jest fakt, że kierowca, który w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, nie będzie mógł przystąpić do tego kursu. Oznacza, to że zostanie mu odebrane prawo jazdy.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą samego przyznawania punktów karnych. Od 4 czerwca 2018 r., kierowca który popełni kilka naruszeń w ruchu drogowym, nie będzie mógł otrzymać jednorazowo więcej niż 10 punktów karnych.