"W tym roku średnio było niemal 250 przestępstw mniej każdego dnia" - podano na stronach internetowych Komendy Głównej Policji. Przez dziewięć miesięcy tego roku policja zarejestrowała 797 tys. przestępstw.

Policja podała, że szczególnie spadła liczba przestępstw kryminalnych - o 8,7 proc. Było mniej zabójstw - o 14 proc.; kradzieży samochodów - o 20,4 proc.; kradzieży z włamaniem - o 14,8 proc.; kradzieży - o 11,8 proc.; rozbojów - o 5,5 proc. i gwałtów - o 19,6 proc.

Zarazem wzrosła liczba bójek i pobić - o 2,2 proc. Było zaś mniej o 11,3 proc. bójek z użyciem broni lub niebezpiecznych narzędzi.

Ogólna liczba podejrzanych w br. to 383,5 tys. Wobec 333,7 tys. wnioskowano o sporządzenie aktów oskarżenia, a ponad 15,5 tys. zostało aresztowanych. Nieco spadła liczba podejrzanych nieletnich - było ich 40 tys.