W lipcu 2016 roku spółki notowane na rynku NewConnect zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), na mocy którego emitenci są zobowiązani do znacznego rozszerzenia zakresu prowadzonej polityki informacyjnej.

W celu przygotowania się do konsekwencji jakie niesie wskazana powyżej zmiana przepisów, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji pt. „Rozporządzenie MAR - nowe standardy obowiązków informacyjnych spółek publicznych”, która odbędzie się 18 grudnia 2015 roku, o godz. 10.00, w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres mailowy: klaudia.wietecha@ebcsolicitors.pl.

PS