O dwa lata później zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy – nie 1 stycznia 2016 r., ale 1 stycznia 2018 r. Tak wynika z nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. W piątek uchwalił ją Sejm.

– Zapewni to dodatkowy czas na wprowadzenie kompleksowych zmian w przepisach oraz odpowiednie dostosowanie systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe oparte na obowiązku meldunkowym – wynika z uzasadnienia.
Zniesienie obowiązku meldunkowego stało się możliwe po uruchomieniu 1 marca 2015 r. nowego Systemu Rejestrów Państwowych. To rozwiązanie zapewniło bezpośrednią wymianę danych pomiędzy podstawowymi bazami gromadzącymi informacje o obywatelach. Chodzi o rejestry: stanu cywilnego, PESEL i dowodów osobistych. – Zakończenie tego etapu informatyzacji administracji publicznej otwiera drogę do rezygnacji z niewygodnego dla obywateli obowiązku meldunkowego. Jednak konieczne jest jednoczesne zapewnienie prawidłowego funkcjonowania państwa i realizacji ustawowych zadań przez właściwe organy – tak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji tłumaczy przesunięcie terminu.
Zmiany prawne i techniczne poprzedzające zniesienie obowiązku meldunkowego mają dotyczyć m.in.: organizacji wyborów, powszechnego obowiązku obrony, kontroli i egzekwowanie obowiązku nauki, statystyki publicznej czy realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu