statystyki

Rozpatrywanie przez TK spraw według kolejności łatwo obejść

autor: Piotr Szymaniak14.01.2016, 07:36; Aktualizacja: 14.01.2016, 08:46
Do zakończenia kryzysu konstytucyjnego daleko.

Do zakończenia kryzysu konstytucyjnego daleko.źródło: Materiały Prasowe

Ustawa naprawcza o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2217), zwana też paraliżującą, wprowadza zasadę rozpoznawania spraw zgodnie z kolejnością ich wpływu. Jak wyjaśnia Stanisław Piotrowicz, przedstawiciel wnioskodawców, chodziło o to, by sędziowie nie mogli dowolnie wybierać spraw, którymi chcą się zająć jako pierwszymi.

Reklama


Reklama


Jednak nie dość, że z brzmienia przepisu wynika, iż kolejność dotyczy tylko spraw zainicjowanych w formie wniosków (nie obejmuje skarg konstytucyjnych ani pytań prawnych), to jeszcze – jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich – regulacje są tak skonstruowane, że można je z łatwością obejść. Jak zauważa Adam Bodnar we wniosku o uznanie tej ustawy za niezgodną z konstytucją, znowelizowany art. 80 ust. 2 ustawy o TK nakazuje jedynie wyznaczanie terminów rozpraw albo posiedzeń niejawnych według kolejności wpływu spraw do trybunału. Nie zobowiązuje zaś sędziów do wydawania orzeczeń według tej zasady.

– Przepis ten może więc być stosowany również w ten sposób, że natychmiast po wpłynięciu sprawy TK wyznaczy rozprawę, a następnie ją odroczy, uznając, że sprawa nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniona do wydania orzeczenia. Postępując formalnie zgodnie z regułą zawartą w tym przepisie, trybunał będzie mógł w ten sposób wydawać orzeczenia poza kolejnością wpływu – wskazuje Adam Bodnar, podając to za jeden z przykładów, dla których ta regulacja ma być niezgodna z zasadą poprawnej legislacji.

W opinii większości prawników rozpoznawanie wniosków według kolejności miało na celu tylko uniemożliwienie szybkiego osądzenia ustawy o TK (zgodnie z nią wcześniej trzeba by wyznaczyć rozprawy dotyczące zalegających w trybunale wniosków).

Jednak zdaniem prof. Marka Chmaja tą konkretną ustawą trybunał i tak może się zająć poza kolejnością, bo zgodnie z art. 195 konstytucji sędziowie TK są niezawiśli i podlegają tylko ustawie zasadniczej.

– Skoro ustawa naprawcza ma być przedmiotem badania, to nie może być jednocześnie narzędziem, za pomocą którego będzie badana. To byłaby aberracja. Równie dobrze parlament mógłby przyjąć ustawę o dwuletnim urlopie TK, która weszłaby w życie bez vacatio legis. To naruszałoby konstytucyjne kompetencje trybunału, więc w takich przypadkach TK powinien stosować wprost art. 195 konstytucji – wskazuje konstytucjonalista.

Tak też zamierza zrobić trybunał, który według słów jego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego zajmie się nowelizacją w lutym.

Do zakończenia kryzysu konstytucyjnego daleko

Wczoraj prezydencki minister Andrzej Dera zapowiedział w RMF FM, że głowa państwa nie zaprzysięgnie trzech sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji (wybranych według TK zgodnie z konstytucją), gdyż jego zdaniem byłoby to niezgodne z ustawą zasadniczą.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-01-14 08:49) Odpowiedz 3041

  .............Trybunał udowodnił ,że nigdy nie będzie ostoją uczciwości ,sprawiedliwości społecznej i zwykłej lidzkiej przyzwoitości. Mamy raczej do czynienia z Mafią oligarchów niż z reprezentantami najwyższych wartości. To przez tych wykształciuchów Naród wie ,że wszystko w zależności od celów POlitycznych można ukraść ,zmarnotrawić i zniszczyć. Już nikt nikomu nie wierzy .Organy Państwa na POkolenia straciły zaufanie. Nawet spracowanych bez ferii, bez wakacji, zatrudnionych od 15r życia pozwolili okraść z wieku emerytalnego. Nawet Tych z Nich co za Komuny i POstkomuny pracowali w soboty , w święta a także w tygodniu w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych zapewniając Im ciepło ,energie czy ratunek.. Nawet Tych z Nich co pracowali w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy POzwoli wstecznie okraść także jeżeli na dzieńwsteczniej zmiany Ustawy o emeryturach POdmostowych mieli więcej niż 15 lat pracy tylko dlatego ,ze byli młodsi wiekiem.. Na cóż więc ta banda wykształciuchów Trybunalskich zasłużyła? Co z art 12 ustawy POdmostowej która nie zalicza nadgodzin do stażu choć każdą absencje odlicza? Gdzie się to wykazuje na świadectwach pracy -dlaczego nie? Już nikt nie chce płacić składek ,już nikt nie chce ufać systemowi nadzorowanemu przez bandę oszustów ,każdy Kto może ucieka i to zostanie na pokolenia . Oni potrafią tylko niszczyć. .Mimochodem na poparcie tych tez prof. Cezary Mech, były wiceminister finansów stwierdza ......... Przejęcie 150 mld zł i wydłużenie wieku emerytalnego miało dewastujący wpływ na stabilność finansów publicznych, jak i efektywność mikroekonomiczną – uważa –........ Dodatkowo zostawiało ZUS z bilionowymi zobowiązaniami i zmieniało charakter składek z odłożonych oszczędności na daninę podatkową, powodując systemową ucieczkę przed oskładkowaniem i walkę grup o przywileje emerytalne, jak i „wyścig” państwa do podwyższania wieku" – dodaje ekonomista...................... - "Uważam, że taką decyzję, jak podwyższenie wieku emerytalnego, należy podejmować po konsultacjach społecznych, a nie z zaskoczenia jak w 2012 roku – mówi prof. Leokadia Oręziak z Katedry Finansów "Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Pokaż odpowiedzi (8)
 • INspektor Pracy(2016-01-14 08:50) Odpowiedz 2132

  ......Trybunał udowodnił ,że nigdy nie będzie ostoją uczciwości ,sprawiedliwości społecznej i zwykłej lidzkiej przyzwoitości. Mamy raczej do czynienia z Mafią oligarchów niż z reprezentantami najwyższych wartości. To przez tych wykształciuchów Naród wie ,że wszystko w zależności od celów POlitycznych można ukraść ,zmarnotrawić i zniszczyć. Już nikt nikomu nie wierzy .Organy Państwa na POkolenia straciły zaufanie. Nawet spracowanych bez ferii, bez wakacji, zatrudnionych od 15r życia pozwolili okraść z wieku emerytalnego. Nawet Tych z Nich co za Komuny i POstkomuny pracowali w soboty , w święta a także w tygodniu w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych zapewniając Im ciepło ,energie czy ratunek.. Nawet Tych z Nich co pracowali w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy POzwoli wstecznie okraść także jeżeli na dzieńwsteczniej zmiany Ustawy o emeryturach POdmostowych mieli więcej niż 15 lat pracy tylko dlatego ,ze byli młodsi wiekiem.. Na cóż więc ta banda wykształciuchów Trybunalskich zasłużyła? Co z art 12 ustawy POdmostowej która nie zalicza nadgodzin do stażu choć każdą absencje odlicza? Gdzie się to wykazuje na świadectwach pracy -dlaczego nie? Już nikt nie chce płacić składek ,już nikt nie chce ufać systemowi nadzorowanemu przez bandę oszustów ,każdy Kto może ucieka i to zostanie na pokolenia . Oni potrafią tylko niszczyć. .Mimochodem na poparcie tych tez prof. Cezary Mech, były wiceminister finansów stwierdza ......... Przejęcie 150 mld zł i wydłużenie wieku emerytalnego miało dewastujący wpływ na stabilność finansów publicznych, jak i efektywność mikroekonomiczną – uważa –........ Dodatkowo zostawiało ZUS z bilionowymi zobowiązaniami i zmieniało charakter składek z odłożonych oszczędności na daninę podatkową, powodując systemową ucieczkę przed oskładkowaniem i walkę grup o przywileje emerytalne, jak i „wyścig” państwa do podwyższania wieku" – dodaje ekonomista...................... - "Uważam, że taką decyzję, jak podwyższenie wieku emerytalnego, należy podejmować po konsultacjach społecznych, a nie z zaskoczenia jak w 2012 roku – mówi prof. Leokadia Oręziak z Katedry Finansów "Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • kacperek(2016-01-14 08:33) Odpowiedz 1217

  Tak,tak,Bodnar to POtęga umysłowa jakich mało w Polsce.

 • K.J(2016-01-14 15:28) Odpowiedz 34

  Polska to jednak dziki kraj.Przydały się dyktator.

 • S.D.(2016-01-14 10:49) Odpowiedz 34

  POSTANOWIENIE Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.1.2016 r. sygn. akt U 8/15 UMARZAJĄCE postępowanie wszczęte z wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: l) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r.[…] oraz 2) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. […] — z przepisami Konstytucji i ustawy o TK , NIE „KOMPLIKUJE JESZCZE BARDZIEJ KONFLIKTU”, PONIEWAŻ POSTANOWIENIE TO NIE MOŻE ZOSTAĆ OGŁOSZONE w organie urzędowym, a zatem NIE MOŻE WEJŚĆ w ŻYCIE. Według art. 190 ustęp 2 i 3 Konstytucji „[o]rzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt NORMATYWNY był ogłoszony. […] 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,”. W uzasadnieniu postanowienia UMARZAJĄCEGO postępowanie Trybunał stwierdził, co następuje: „ I. 4. W piśmie z 22 grudnia 2015 r. stanowisko w sprawie zajął Sejm, wnosząc o umorzenie postępowania na podstawie art. l04 ust. l pkt 2 ustawy o TK, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. II. 4. 1. […] W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że UCHWAŁY [Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. ] o braku mocy prawnej [uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – MP z 2015 r. poz. 1131 – 1135] NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA AKTY NORMATYWNE. Nie spełniają bowiem ani kryterium formalnego (tj. nie są aktami kwalifikowanymi przez Konstytucję jako źródła prawa), ani kryterium materialnego (tj. nie ustanawiają norm prawnych). Trybunał stwierdził zatem, że postępowanie w niniejszym zakresie podlegało umorzeniu na podstawie art. l 04 ust. l pkt 2 ustawy o TK ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia. 4.2. Dokonując kwalifikacji uchwał [Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. ] o ponownym wyborze [sędziów Trybunału Konstytucyjnego – MP z 2015 r. poz. 1182 – 1186], należało je zaliczyć do kategorii uchwał nieprawotwórczych, przez które Sejm miałby realizować funkcję kreacyjną w odniesieniu do organów władzy publicznej. W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że rozważane uchwały NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA AKTY NORMATYWNE. Nie spełniają bowiem ani kryterium formalnego (tj. nie są aktami kwalifikowanymi przez Konstytucję jako źródła prawa), ani kryterium materialnego (tj. nie ustanawiają norm prawnych). Trybunał stwierdził zatem, że również w tym zakresie postępowanie podlegało umorzeniu na podstawie art. l 04 ust. l pkt 2 ustawy o TK ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.”. Skoro w ocenie Trybunału, wyżej oznaczone uchwały Sejmu nie są aktami normatywnymi, to konsekwencją takiego stanowiska jest niedopuszczalność ogłoszenia postanowienia TK sygn. akt U 8/15 w organie urzędowym. Oznacza to, że wyżej oznaczone uchwały Sejmu, jako nie zakwestionowane przez Trybunał co do ich zgodności z Konstytucją, regulują pod względem prawnym, tak jak to wynika z ich treści, obsadę stanowisk sędziowskich w TK.

 • jku(2016-01-14 23:30) Odpowiedz 12

  Czyżby TK zamierzał obchodzić prawo? Już nieraz to robił, np. zanosząc ustawę do Komorowskiego. I za to tylko w demokratycznym państwie wszyscy poszliby do dymisji. A tak biorą miliony z naszych podatków, a w 2016 roku dodatkowo milion na jubel, pardon jubileusz.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama