Za życia spadkodawcy, informację na temat wydziedziczenia można uzyskać bezpośrednio od niego lub najbliższych, którzy zostali o tym fakcie powiadomieni. Nie ma obowiązku informowania spadkobiercy o jego wydziedziczeniu. Najczęściej taką informację uzyskuje on dopiero po śmierci testatora i ogłoszeniu treści testamentu. Czy jednak można namierzyć testament i sprawdzić, czy ktoś nas wydziedziczył?

Notarialny Rejestr Testamentów

Otrzymanie informacji o wydziedziczeniu bądź istnieniu testamentu co do zasady nie jest możliwe aż do chwili śmierci spadkodawcy. Od 2011 roku w Polsce dostępny jest Notarialny Rejestr Testamentów, w którym publikowane są informacje o pozostawionym testamencie. Co istotne, w Rejestrze nie jest publikowana treść dokumentu czy dane spadkobierców i osób wydziedziczonych; umożliwia on jednak uzyskanie informacji w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament lub gdzie został on złożony. Wpis do rejestru jest bezpłatny oraz dobrowolny i dokonywany przez notariusza na wniosek testatora.

- Informacja o zarejestrowaniu testamentu może zostać ujawniona po śmierci spadkodawcy. O jej udzielenie może zwrócić się każda osoba, jednak treść dokumentu udostępniana jest wyłącznie osobom, które wykazały swój interes prawny – mówi Emilia Brzozowa, prawniczka w APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna.

- Jeżeli istnieje podejrzenie, że spadkodawca zmarł, a postępowanie spadkowe zostało już przeprowadzone, istnieje możliwość zwrócenia się z prośbą o udzielenie informacji o przeprowadzonym postępowaniu do sądu spadku. To sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy lub sąd, w którym znajduje się majątek wchodzący do masy spadkowej. A jeżeli ich właściwości nie można ustalić, może być to sąd rejonowy m. st. Warszawy - dodaje prawniczka.

Rejestr Spadkowy

Każdy posiada również prawo do zweryfikowania niniejszych informacji w Rejestrze Spadkowym, który zawiera informację o sporządzonych krajowych aktach poświadczenia dziedziczenia, sądowych stwierdzeniach nabycia spadku oraz europejskich poświadczeniach spadkowych, które wydano w Polsce. Rejestr Spadkowy, również nie zawiera pełnej treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie, ale jedynie informacje o właściwych instytucjach, które powinny być w posiadaniu właściwych danych i dokumentów.