Przedstawienie w sądzie nieautentycznego testamentu może spowodować, że próbujący się wzbogacić w nieuczciwy sposób spadkobierca zostanie odsunięty od dziedziczenia i odpowie za przestępstwo.
Postępowania spadkowe rodzą wielokrotnie konflikty pomiędzy członkami rodzin spadkodawców, którzy nie potrafią porozumieć się w sprawie pozostawionego przez nich majątku. To także moment, w którym nierzadko starają się wzbogacić bardziej podstępni spadkobiercy lub osoby, które w ogóle nie powinny być zaliczane do tego grona. Jednym ze sposobów na osiągnięcie takiego rezultatu jest celowe zamaskowanie rzeczywistej woli testatora. Może ono polegać na ukryciu lub zniszczeniu testamentu spadkodawcy. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do podrobienia lub przerobienia takiego dokumentu. Chcący odsunąć od siebie podejrzenia nieuczciwi spadkobiercy korzystają także świadomie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę. Ujawnienie którejkolwiek z tych sytuacji prowadzi do tego, że autor intrygi najprawdopodobniej straci uzyskany podstępnie majątek. W niektórych przypadkach może zostać skazany także na karę pozbawienia wolności.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podważyć sfałszowany testament.
W pełnej wersji artykułu:
Jak stwierdzić niegodności
Jak uzyskać opinię biegłego
Jakie są kary za fałszerstwo
Czy można stwierdzić nieważność testamentu mimo upływu siedmiu lat
Czy można ponieść odpowiedzialność za sfałszowanie podpisu dziadka
Czy można złożyć jeszcze wniosek o ściganie osoby, która podrobiła testament