W testamencie sporządzonym przez rejenta w domu lub w szpitalu powinna znaleźć się wzmianka o stanie zdrowia i kondycji psychicznej spadkodawcy w momencie składania oświadczenia.
Prawnicy występujący przed sądami w sprawach spadkowych coraz częściej domagają się, aby w testamentach sporządzonych poza kancelarią znajdowała się informacja o przyczynach niestawienia się testatora w lokalu rejenta, stanie jego zdrowia, a przede wszystkim o braku wątpliwości, czy stawający do aktu ma pełną zdolność do czynności prawych. Ułatwiłoby to spadkobiercom powołanym do dziedziczenia w testamencie obronę swoich uprawnień przed zarzutami osób tam pominiętych i kwestionujących np. poczytalność testatora.
Jednak w tym celu należałoby znowelizować przepisy prawa spadkowego i wprowadzić obowiązek zamieszczania takich informacji.