Pan Antoni i jego dwaj bracia odziedziczyli majątek po ojcu. – Mamy postanowienie o nabyciu przez nas spadku. Nie możemy się jednak porozumieć w sprawie podziału jego składników. Czy w takiej sytuacji o rozstrzygnięcie powinniśmy się zwrócić do sądu? – pyta nasz czytelnik.
Rzeczywiście, jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, co powinny objąć poszczególne osoby, pozostaje im zwrócić się do sądu, którego zadaniem będzie ustalenie, co konkretnie wchodzi w skład majątku spadkowego, oraz sposobu podziału poszczególnych jego części. Sami uczestnicy mogą sugerować sposób dokonania działu, jednak ostateczna decyzja należy do sądu.
Wszczynając sprawę w sądzie o dział spadku, oprócz wniosku trzeba przedstawić m.in. spis inwentarza. W razie jego braku należy we wniosku wskazać majątek, który ma zostać podzielony. Gdyby w skład spadku wchodziła nieruchomość, konieczne są dowody na to, że stanowiła własność spadkodawcy.