Osoby, które odziedziczą majątek po bliskich, nie będą musiały się martwić, że wraz z nim przypadną im też długi spadkodawcy, których nie mają z czego spłacić – dowiedziała się Rzeczpospolita.

Obecnie, aby uniknąć spłaty długów spadkodawcy, które przewyższają odziedziczony majątek należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Proponowane zmiany w prawie spadkowym przewidują, że spadkobierca nie będzie musiał składać oświadczeń, by ograniczyć swoją odpowiedzialność za wszystkie długi zmarłego.

Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa spadkobierców, projekt przedstawia uproszczone zasady ustalania stanu spadku. Obecnie czynności te wykonują komornicy. Docelowo, wystarczyć ma oświadczenie spadkobiercy złożone u notariusza bądź w sądzie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że projekt zostanie niezwłocznie przesłany do konsultacji międzyresortowych.