Rząd zarezerwował 121 mld zł na przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem Euro 2012 i rządowym Programem budowy dróg na lata 2008-2012.
Najwięcej emocji wzbudził projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw przygotowany przez resort infrastruktury. Chodzi o przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do Euro 2012 i rządowym Programem budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.
- Mamy na ten cel zarezerwowane 121 mld zł. Aby mogły być one jak najszybciej wydawane, konieczne jest dokonanie zmian w kilku aktach prawnych. Dlatego projekt ustawy, oprócz zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zakłada dokonanie zmian w ustawach: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i o ochronie przyrody - mówił wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak.
Przewiduje się zintegrowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi z decyzją o pozwoleniu na budowę. Konsekwencją będzie wydanie jednej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Włączy się do niej ustalenia dotyczące przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii niż realizowane. Skróci się też terminy wydawania opinii i wprowadzi zasadę tzw. milczącej zgody.
Projekt zmienia tryb ustalania odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg publicznych. Obecnie przepisy stanowią, iż w każdej sytuacji odszkodowanie jest ustalane drogą administracyjną. W praktyce jednak 80 proc. nieruchomości nabywane jest w drodze umów cywilnoprawnych, poprzez negocjacje z właścicielami. Za przejęte nieruchomości przysługiwać miałoby odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a zarządcą drogi.
Wysokość odszkodowania ma odpowiadać przesłance słusznego odszkodowania określonej w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Zaproponowano, by było wyższa niż ustalona przez rzeczoznawcę.