Inwestycje związane z Euro 2012 będzie można również finansować z kapitału prywatnego. Inwestycje finansowane ze środków prywatnych będą mogły korzystać z ułatwień administracyjnych. Brakuje trybu ubiegania się o wpis inwestycji finansowanych ze środków prywatnych w wykazie Euro 2012.
Przedsięwzięcia Euro 2012 będzie można finansować także przy udziale kapitału prywatnego. Przesądza o tym nowelizacja specustawy o Euro 2012, która trafiła do Senatu. Zmiany przygotowane przez posłów PO popiera resort sportu.
Dzięki nim inwestycje finansowane ze środków prywatnych będą mogły skorzystać z ułatwień administracyjnych - zwłaszcza budowlanych i lokalizacyjnych - przewidzianych w specustawie o Euro 2012. Chodzi zwłaszcza o centra pobytowo-szkoleniowe, hotele i pensjonaty. Problem w tym, że nie wiadomo, na jakiej podstawie konkretny projekt znajdzie się na liście przedsięwzięć Euro 2012, a inny nie.

Także kapitał prywatny

- Nowelizacja zakłada umożliwienie finansowania przedsięwzięć nie tylko ze środków publicznych - budżetu państwa, Unii Europejskiej - lecz także przy udziale kapitału prywatnego. Zmiana ta została wprowadzona dzięki sugestiom samorządów lokalnych i miast gospodarzy Euro 2012 - podkreśla poseł Roman Kosecki (PO).
- Budowa, rozbudowa, przebudowa bądź remont stadionów i innych obiektów budowlanych służących przygotowaniu mistrzostw nadal będą finansowane ze środków publicznych. Realizację inwestycji zapewnią tzw. spółki celowe powoływane w oparciu o przepisy nowelizacji ustawy. Zaplecze turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne, szkoleniowe będzie realizowane przez inwestorów prywatnych, co pozwoli odciążyć bezpośrednio budżety lokalne - dodaje Roman Kosecki.

Nie ma procedury

Nowelizacja ma jednak istotny brak. Nie określa trybu ubiegania się o wpis w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 inwestycji finansowanych ze środków prywatnych. Wykaz jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów.
- Brakuje uregulowań w zakresie trybu umieszczania w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 inwestycji prywatnych. Z jednej strony coś umożliwiamy, a z drugiej strony nie określamy, w jaki sposób te podmioty będą mogły starać się o wpisanie do rozporządzenia - mówi poseł Tomasz Garbowski (Lewica).
- Nowelizacja w obecnym kształcie nie rozwiązuje problemu doboru projektów, którym zostanie nadany status przedsięwzięć Euro 2012. Brak ten będzie szczególnie dotkliwy w przypadku weryfikacji przedsięwzięć prywatnych. Tymczasem nowelizacja nie przewiduje żadnych procedur wyboru poszczególnych projektów. Co więcej, lista przedsięwzięć Euro 2012 jest określana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a nie decyzji administracyjnej. Tym samym brak będzie możliwości kwestionowania takiej listy przez zainteresowane podmioty - ocenia Maciej Szambelańczyk, radca prawny w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
- Ustawodawca winien uregulować kwestie proceduralne pozwalające na umożliwienie każdemu, na równych zasadach, żądania wpisania przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięci Euro 2012. W przeciwnym razie pozostanie problem, z jakich powodów np. tylko jeden z hoteli budowanych w danym mieście jest niezbędny do przeprowadzenia turnieju Euro 2012 - wskazuje dr Marcin Smaga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w opinii wykonanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.Trudno ustalić kryteria

- Brak procedury doboru poszczególnych projektów, w szczególności prywatnych, może być dotkliwy. Można rozważać wprowadzenie pewnych procedur konkursowych, choć w praktyce określenie obiektywnych kryteriów może być niezwykle trudne. Wynika to z faktu, iż przedsięwzięcia Euro 2012 mogą dotyczyć niezwykle zróżnicowanych projektów. Zapewne z tego względu twórcy nowelizacji nie podjęli się określenia zasad doboru poszczególnych przedsięwzięć - uważa Maciej Szambelańczyk.
- Klasyfikacja odpowiednich projektów jako przedsięwzięć Euro 2012, bez względu na źródło ich finansowania, przebiega zawsze w ten sam sposób - wyjaśnia Tomasz Zahorski ze spółki PL 2012.
- Właściciel projektu zgłasza go do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które wspólnie ze spółką PL.2012 odpowiadającą za operacyjne przygotowania Polski do współorganizowania UEFA Euro 2012T dokonuje weryfikacji przedsięwzięć, w szczególności pod kątem wymagań UEFA. Rekomendacja co do wpisania danego projektu na listę przedsięwzięć Euro 2012 przedkładana jest Radzie Ministrów, która zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, w drodze rozporządzenia ustala wykaz przedsięwzięć Euro 2012. Taka sama ścieżka dotyczyć będzie inwestycji finansowanych ze środków prywatnych. Jedynymi kryteriami są tu wymagania UEFA dotyczące hoteli i centrów pobytowych - mówi Tomasz Zahorski.

Okrojony wykaz

Nowelizacja ma wielu przeciwników. Ich zdaniem, już dziś nie ma przeszkód, aby inwestycja finansowana z prywatnych pieniędzy była traktowana jako realizowana na Euro 2012.
- To rozporządzenie Rady Ministrów określa, co jest przedsięwzięciem Euro 2012, a co nie. Teraz wykaz zawiera 94 przedsięwzięcia. Nie rozumiem, dlaczego jest on aż tak okrojony - uważa poseł Elżbieta Jakubiak (PiS), była minister sportu.
- Dopóki więc inwestycje finansowane ze środków prywatnych nie znajdą się w rozporządzeniu, i tak nie będzie można ich traktować jako przedsięwzięć Euro 2012 - dodaje.
OPINIA
KRZYSZTOF WIERZBOWSKI
partner zarządzający w Kancelarii Wierzbowski Eversheds
Kryteria umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć Euro 2012 można podzielić na te bardziej oczywiste i te, które zależą od oceny Rady Ministrów. Oczywistym kryterium jest to, czy dane przedsięwzięcie już wcześniej zostało wskazane w ofercie na organizację mistrzostw. Kryterium nieostrym, co do którego puryści prawni mogą mieć wątpliwości, jest kryterium niezbędności przedsięwzięcia do realizacji mistrzostw. Dynamiczny proces przygotowań wymaga jednak elastycznego działania i możliwości umieszczenia na liście przedsięwzięcia niezbędnego w oparciu o bieżącą ocenę sytuacji, bez konieczności uszczegółowienia ustawy.
Ustawowe ułatwienia inwestycyjne na Euro 2012 / DGP