Będziemy mogli jeździć nieco szybciej. Nie uciekniemy jednak przed odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia. Nowoczesne fotoradary będą bowiem tolerancyjne, ale po zmianach przepisów okażą się bezlitosne dla piratów drogowych.
Reklama

Fotoradar zrobi nam zdjęcie jak przekroczymy dozwoloną prędkość o 10 km/godz.. Zarejestrowane wykroczenie natychmiast trafi do Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gdzie pracownicy szybko zidentyfikują sprawcę. Następnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który będzie nadzorował pracę Centrum, wyśle nam wezwania do zapłaty za wykroczenie. Tak po zmianach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, którą przyjął Sejm, będzie wyglądało karanie kierowców za wykroczenia drogowe. Nowe regulacje wykluczają także uniknięcie odpowiedzialności za popełnione wykroczenie. Jeżeli zdjęcie okaże się niewyraźne, to właściciel pojazdu będzie musiał wskazać kierowcę, który w danym momencie prowadził samochód. Jeżeli tego nie uczyni to, sam będzie musiał zapłacić karę.

Odrobinę szybciej

Nowelizacja ustawy pozwala jechać na autostradzie 140 km/godz. czyli o 10 km/godz. więcej niż obecnie. Szybciej będzie można podróżować także droga ekspresową, która ma dwie jednie – 120 km/godz.. Natomiast na drodze ekspresowej jednojezdniowej pojedziemy z szybkością 110 km /godz.
Kierowców może ucieszyć fakt, że mandat zapłacą dopiero, gdy dopuszczalną prędkość przekroczą o 10 km/godz.. Jednak wysokość kary będzie zależała od tego o ile prędkość zostanie przekroczona i od drogi na, której kierowca popełni wykroczenie.
W obszarze zabudowanym jazda z prędkością wyższą o 10-20 km/godz. będzie trzeba zapłacić 200 zł. Jeżeli przekroczenie będzie wyższe niż 50 km/godz., kara wyniesie 700 zł.

Poza obszarem zabudowanym przekroczenie prędkości o 10-20 km/godz. będzie z kolei kosztowało 150 zł. Natomiast 600 zł zapłacą ci, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/godz.. Z kolei na autostradzie najmniej zapłacimy 100 zł – za przekroczenie prędkości w przedziale 10-20 km/godz... Jednak podróż na takiej trasie z prędkością ponad 190 km/godz. (przekroczenie o ponad 50 km/h) będzie kosztowała 500 zł.

Każdy zapłaci

Po zmianach mandaty karne przestaną istnieć. Zostaną one zastąpione karami administracyjnymi. To sprawi, że za wykroczenia odpowiedzą posłowie, których obecnie chroni immunitet. Tak samo będzie w przypadku sędziów i prokuratorów.
Dr Ryszard Stefański z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa zaznacza, że takie regulacje rzeczywiście sprawią, że pewne grupy osób będą musiały zapłacić karę. Tłumaczy, że obecnie np. sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego.
Po zmianach GITD będzie wszystkim właścicielom pojazdów doręczał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary pieniężnej. Jeżeli kara zostanie uregulowana w ciągu 14 dni, to jej wysokość zostanie obniżona 20 proc. W przypadku gdy zdjęcie nie pozwoli na rozpoznanie kierowcy, to wówczas właściciel pojazdu będzie musiał wskazać kierującego. Jeżeli tego nie uczyni, to wówczas on zapłaci karę.

Piraci pod kontrolą

Jeżeli dany kierowca często przekracza dozwolona prędkość, to musi się liczyć ze znacznie surowszymi karami. W przypadku recydywy, gdy dana osoba w ciągu pół roku pięć razy przekroczy prędkość, to za każde następne wykroczenie zapłaci podwójną stawkę. Tak samo będzie w sytuacji, gdy kierowca w ciągu jednego półrocza przekroczy dozwoloną prędkość mniej niż pięć razy, ale suma kar przekroczy 2,5 tys. zł. Kary w podwójnej wysokości będzie musiał płacić do końca danego roku.

Ma być bezpieczniej

Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister infrastruktury zapowiedział, że fotoradary zostaną rozmieszczone tam, gdzie giną ludzie. Ponadto z uwagi na fakt, że znaki ograniczające prędkość często są źle rozmieszczone, wiceminister obiecał, że zostanie przeprowadzona ich weryfikacja. Tym samym skończą się sytuacje, gdy bez żadnego uzasadnienia na szerokiej drodze poza miastem funkcjonują znaki ograniczające prędkość do 50 km/h.
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 maja 2010 roku.