Pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, musi to uzasadnić oraz przeprowadzić obligatoryjne konsultacje ze związkiem. Na taką ochronę nie może liczyć osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
W dobie trudnej sytuacji ekonomicznej wielu pracodawców jest zmuszonych do zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia czy też umowy o dzieło. Jest to dla nich często korzystniejsze finansowo i może to być zarazem jedyny sposób na rozwiązanie kadrowych braków.
Ci, którzy decydują się na taki sposób zatrudnienia, muszą pamiętać, że od umowy-zlecenia można odstąpić w każdym czasie nawet bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji, gdy nie podano przyczyny lub jest ona mało ważna, zleceniodawca na podstawie kodeksu cywilnego może być zmuszony pokryć nie tylko stosowną część wynagrodzenia ale również naprawić szkodę.