Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W czwartek minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wręczył akty powołania jej członkom.

Jak poinformował PAP wydział informacji ministerstwa, Kwiatkowski podczas spotkania z nowymi członkami komisji podkreślał, że jest przekonany, iż jej "powstanie pozytywnie wpłynie na jakość podejmowanych inicjatyw legislacyjnych". "Sprzyjać będzie także formułowaniu długofalowych programów tych działań. Z pracami Komisji wiążę duże nadzieje na przygotowanie niezbędnych zmian w obszarze prawa karnego" - powiedział.

Wśród priorytetów wymienił m.in.: zmianę przepisów wyznaczających kształt polityki karnej, w szczególności dotyczących struktury orzekanych kar i środków karnych oraz "poszukiwanie nowych dróg wykorzystania technologii dozoru elektronicznego".

W skład powołanej przez Kwiatkowskiego Komisji wchodzi w sumie 13 ekspertów z zakresu prawa, sędziów, prokuratorów. Zastępcą Zolla został prof. dr hab. Piotra Hofmański - sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego i Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poprzednią Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego powołał w maju 2006 roku minister Zbigniew Ziobro. Na jej czele stanął prof. Andrzej Siemaszko.

Przy ministrze sprawiedliwości działa też Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Na jej czele stoi prof. Zbigniew Radwański. Komisja ta zajmuje się m.in. opracowaniem projektu nowego Kodeksu Cywilnego. Według zapowiedzi, prace mają być ukończone do końca 2010 r. Do tej pory komisja przedstawiła projekt pierwszej księgi nowego kodeksu. Jest to część ogólna kodeksu, zawierająca m.in. przepisy dotyczące dóbr osobistych, statusu osoby fizycznej i prawnej, kwestie czynności prawnych, przedawnienia i przedstawicielstwa.