Zakładowe organizacje związkowe powinny przedstawić pracodawcy wspólne stanowisko w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
Jeżeli jednak nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od przedłożenia im stosownego projektu przez pracodawcę, to wówczas szef podejmie decyzję w tej kwestii po zapoznaniu się z ich odrębnymi stanowiskami.
Regulamin pracy w zakładzie pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu ze wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w miejscu pracy w ciągu 30 dni od zgłoszenia propozycji stosownego projektu. Od nowego roku również indywidualny rozkład czasu pracy kierowców wymaga konsultacji pracodawców z przedstawicielami pracowników. Przytoczony obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 244, poz. 1454), która dokonała właściwych zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.).