Nawet kupując towar z wadami, konsument nie straci pieniędzy, bo może go reklamować u sprzedawcy lub skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez sprzedawcę albo producenta w dokumencie gwarancyjnym. Z roszczeniami musi wystąpić w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia wady towaru, ale nie później niż przed upływem dwóch lat. Natomiast gdy nabył towar w internecie lub u akwizytora, może go zwrócić w ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy, nawet wówczas gdy nie ma wad.
Reklama
REKLAMACJE TOWARÓW

Tylko produkty niezgodne z umową

Sposobem na odzyskanie pieniędzy za zakupionego bubla jest złożenie reklamacji u sprzedawcy. Konsument, który nabył w sklepie towar z wadami, ma prawo złożyć reklamację u sprzedawcy, powołując się na to, że jest on niezgodny z umową, czyli nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju wyroby są zwykle używane. Niezgodność z umową oznacza więc brak właściwości, jakie powinien mieć oraz o jakich zapewniał sprzedawca albo producent na przykład w reklamie, na oznakowaniach zamieszczonych na produkcie lub opakowaniu, w oświadczeniach, jakie składał publicznie, a nawet w czasie indywidualnego uzgadniania właściwości wyrobu. Powołując się na niezgodność z umową, konsument ma prawo zwrócić sprzedawcy na przykład płytki mrozoodporne, które jednak nie były odporne na mróz i popękały, lub proszek do prania, który mimo zapewnień producenta w reklamie nie usuwa uporczywych plam. Przyjmuje się, że niezgodny z umową jest także towar, który w sposób niewłaściwy zamontowano albo uruchomiono, a czynności te zostały wykonane w ramach sprzedaży przez sprzedawcę albo kupującego według instrukcji, której dostarczył mu sprzedawca przy sprzedaży. Powołując się więc na tę niezgodność, konsument może zareklamować wadliwie zamontowaną meblościankę, wówczas gdy prace zostały wykonane przez sprzedawcę, albo ściśle według instrukcji wręczonej przez sprzedawcę nabywcy przy zakupie.
Pamiętaj!
Konsument może reklamować zakupiony towar w sklepie tylko wówczas, gdy jest niezgodny z umową, tzn. nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 15 sposobów, jak odzyskać pieniądze za wadliwy towar, składając reklamację.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o:

- Reklamacji towarów
- Roszczeniach z tytułu gwarancji
- Reklamacji artykułów spożywczych
- Zakupach na odległość i poza firmą