Ustanawiając hipotekę dla nieruchomości, trzeba zapłacić podatek PCC. Wysokość podatku zależy od zabezpieczonej wierzytelności i jej wysokości.
Większość osób, kupując nieruchomości, zaciąga na ten cel kredyt. Jednym z zabezpieczeń takich pożyczek jest hipoteka ustanawiana dla nabywanej nieruchomości. Jednak z ustanowieniem hipoteki wiążą się pewne obowiązki podatkowe. Czynność ta podlega bowiem podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Hipoteka, czyli co