Zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Czy pracę przy komputerze można uznać za szkodliwą?
Szczegółowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 114, poz. 545). Zgodnie z nim pracą szczególnie uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia kobiety w ciąży jest praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
Zakaz zatrudniania kobiety w ciąży przy jakiejkolwiek z prac wymienionych w wykazie ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że pracownica nie może pracować przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny na dobę nawet za swoją zgodą, a także i to, że odmowa wykonywania takiej pracy nie może rodzić dla niej ujemnych skutków.