Zwiększenie pieniężnych lub rzeczowych środków jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy, uproszczony, wolno zastosować, gdy umowa spółki zawiera taką klauzulę. Drugi, bardziej sformalizowany, gdy takiego zapisu brak.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak i po co można podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Wspólnicy spółki z o.o. chcą podwyższyć kapitał zakładowy z 5000 zł do 20 000 zł. Umowa spółki przewiduje maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin. Czy do podwyższenia kapitału zakładowego konieczna jest zmiana umowy spółki?
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższyła kapitał zakładowy. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów. Czy wspólnicy muszą objąć nowe udziały?
- Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki. Czy nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym wymagają objęcia przez wspólników?

Uzyskaj nawet 1,2 milion złotych dla swojej firmy