DARIA PAŁASZ - Wprowadzenie do naszej hipoteki instytucji zastępowania wierzytelności oraz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym to rewolucyjne zmiany.
Rząd chciał uczynić z hipoteki efektywny i elastyczny sposób zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Czy mu się to udało w znowelizowanych przepisach o hipotece, które wejdą w życie w lutym?
Istotnie, z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że jej podstawowym celem jest uproszczenie przepisów dotyczących zabezpieczenia hipotecznego. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań ułatwiających korzystanie z hipoteki oraz o jej uelastycznienie i dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku, aby w większym stopniu mogła spełniać oczekiwania jego uczestników. Autorzy zakładali także obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem finansowania. Zdecydowano się również na wprowadzenie dotąd nieobowiązujących mechanizmów wzmocnienia uprawnień właściciela obciążonej nieruchomości.