Projekty zmian w konstytucji dotyczące relacji Polski z UE, autorstwa prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz klubu PiS, trafią do podkomisji - zdecydowała w środę sejmowa komisja ds. zmian konstytucji.Posłowie z komisji ds. zmian w konstytucji powołali w środę podkomisję, która ma się zająć czterema projektami zmian w ustawie zasadniczej dotyczącymi relacji Polski z Unią Europejską. Dwa z nich - prezydenta Komorowskiego oraz klubu PiS - dotyczą członkostwa Polski w UE. Kolejne dwa autorstwa PiS zakładają przyznanie TK kompetencji ws. orzekania o zgodności z ustawą zasadniczą przepisów prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe, głównie UE.

W komisji konstytucyjnej znajduje się także projekt PO zakładający m.in. zmniejszenie liczby posłów z 460 do 300, powiązanie liczby mandatów w Senacie z liczbą mieszkańców w województwie, odrzucanie przez Sejm prezydenckiego weta bezwzględną większością, a nie - jak obecnie - 3/5 głosów.

W związku z tym komisja postanowiła powołać podkomisję, która będzie kontynuować pracę nad projektami dotyczącymi regulacji kwestii europejskich, a cała komisja równolegle zajmie się projektem PO.

"Taki tryb prac niejako równoległy (...) stwarza realne szanse na to, aby zakończyć prace naszej komisji wiążącymi ustaleniami i sprawozdaniem jeszcze w tej kadencji Sejmu. W przeciwnym wypadku takie szanse staną się iluzoryczne" - powiedział w środę przewodniczący komisji Jarosław Gowin (PO).

W skład podkomisji wejdzie ośmiu posłów - pięciu członków prezydium komisji, czyli Gowin, Karol Karski (PiS), Eugeniusz Kłopotek (PSL), Jarosław Matwiejuk (SLD), Wojciech Wilk (PO) oraz Michał Szczerba (PO), Jacek Tomczak (PJN) i Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS).

W środę posłowie dyskutowali ponadto nad prezydenckim projektem zmian w konstytucji, a za dwa tygodnie, 19 stycznia, przedstawiciele komisji mają się w tej sprawie spotkać z prezydentem Komorowskim. Spotkanie było zaplanowane na środę, ale - jak powiedział PAP Gowin - z powodu trwającej w tym czasie sejmowej debaty nad projektem zmian w konstytucji autorstwa PiS zostało przełożone.

Projekt prezydenta zawiera rozwiązania wiążące się z członkostwem Polski w UE, m.in. uregulowania, które zaczną obowiązywać po wejściu Polski do strefy euro. Dotyczy organizacji NBP, w tym przyszłej likwidacji Rady Polityki Pieniężnej; reguluje także procedury ewentualnego wystąpienia Polski z UE i zawiera zasady przyjmowania polskiego stanowiska prezentowanego później na forum UE.W posiedzeniu oprócz posłów wzięli udział m.in. b. prezydent Lech Wałęsa, b. premier Józef Oleksy, b. prezes TK Jerzy Stępień.