Kierowca jadący za szybko jest karany na podstawie nowego przepisu odnoszącego się do nieprzestrzegania zarówno znaków, jak i przepisów ustawy.
W przepisach kodeksu wykroczeń jest jedna podstawa do karania kierowców za prędkość. Za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym dodano do kodeksu wykroczeń nowy art. 92a. Określa on, że kierowca, który prowadząc pojazd nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Przepis ten obowiązuje od 31 grudnia 2010 r.
Przed zmianą prawa kierowcy za przekroczenie prędkości byli karani na podstawie dwóch różnych przepisów. Inny dotyczył przekroczenia limitu prędkości określonego znakami drogowymi, a inny w sytuacji, gdy kierowca nie stosował się do ograniczenia wynikającego tylko z przepisów ustawy. Chodzi np. o sytuację, gdy w obszarze zabudowanym nie ma znaku ograniczenia prędkości. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym określają natomiast, że w takim miejscu kierowca nie może jechać szybciej niż 50 km/godz. w ciągu dnia, a w nocy nie może przekraczać 60 km/godz. Podobnie sytuacja wygląda poza obszarem zabudowanym. Jeżeli na drodze nie ma ustawionych znaków z ograniczeniem prędkości, to kierowcę obowiązuje limit określony przepisami ustawy – 90 km/godz.