Kościelna osoba prawna nie może sprzedać nieruchomości bez odpowiedniego zezwolenia. Potrzebna jest jej zgoda biskupa lub Stolicy Apostolskiej.
Kościelne osoby prawne, takie jak parafie, zakony, stowarzyszenia publiczne czy wyższe seminaria duchowne, nie mogą bez zezwolenia władzy kościelnej dokonywać transakcji, które uszczuplą ich majątek. Do tego typu czynności prawnych, nazywanych w prawie kanonicznym alienacjami, należy m.in. sprzedaż nieruchomości, ustanowienie na niej służebności lub hipoteki, zastaw majtku pod zabezpieczenie kredytu. Kodeks prawa kanonicznego nakazuje, aby przepisy o alienacji były stosowane do wszystkich transakcji, które mogą pogorszyć sytuację majątkową osoby prawnej.
Dwa systemy prawne