Wspólnik spółki jawnej, który spłacił jej zobowiązania, może domagać się od pozostałych wspólników zwrotu części tego, co zapłacił. Dotyczy to również kwoty poniesionej na koszty procesu i egzekucji – uchwalił Sąd Najwyższy.
Andrzej T. i Bernard C. byli wspólnikami AB Domino Ciupa i Tokarek spółka jawna. Spółka została wykreślona z rejestru. Jej majątek nie wystarczył jednak na zaspokojenie wszystkich zobowiązań firmy, dlatego egzekucja została skierowana przeciwko wspólnikom.
Andrzej T. zapłacił m.in. łódzkiemu zakładowi energetycznemu kwotę 6,5 tys. zł, a innemu wierzycielowi 9,3 tys. zł. Ponadto przegrał proces z wierzycielem i sąd zasądził od niego kwotę 60 tys. zł oraz obciążył go kosztami postępowania w wysokości 18 tys. zł. Łącznie Andrzej T. spłacił długi spółki na kwotę ponad 100 tys zł. Bernard C. pokrył niewielką części zobowiązań.