Użytkownik wieczysty będzie mógł żądać aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste nie częściej niż raz w roku, miasto – raz na trzy lata.
Samorządy nie będą już zaskakiwać użytkowników wieczystych drastycznymi podwyżkami opłat rocznych. Wprowadzenia maksymalnego pułapu podwyżek chcą posłowie SLD, którzy zaproponowali projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dziś w Sejmie odbędzie się jego pierwsze czytanie.

Poparcie resortu

Proponowane zmiany uzyskały akceptację Ministerstwa Infrastruktury. Resort uznał, że projekt nadaje się do dalszych prac parlamentarnych, jednak ma wątpliwości w kwestii pogorszenia sytuacji gmin. Wprowadzanie rocznych limitów podwyżek i rozłożenie należności na raty ograniczy dochody samorządów. A projekt nie przewiduje rekompensaty finansowej dla samorządów za utracone dochody.
– Nie jesteśmy przywiązani do progu 20 proc. Ten pułap to punkt wyjścia. Równie dobrze można ustalić maksymalną wysokości podwyżek na innym poziomie, np. 30 – 40 proc. Jesteśmy gotowi do rozmów o szczegółach – zapewnia poseł Wiesław Szczepański z SLD, współautor zmian.
Podkreśla, że każda z tych propozycji będzie lepsza niż stan obecny, kiedy przedsiębiorcy i mieszkańcy miast są zaskakiwani radykalnymi podwyżkami z dnia na dzień.
– Ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że podwyżki sięgające tysięcy procent to skutek zaniedbań samorządów, które nie aktualizowały na bieżąco opłat – mówi poseł.
Przeciwko zmianom oponują samorządy.
– Ustalanie limitów podwyżek nie ma żadnego sensu. Są przecież takie gminy, które przez lata nie podnosiły opłat i obecnie mają je na symbolicznym poziomie. Najwyższy czas zostawić w spokoju budżety miast – oburza się Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.
– Chcemy, aby opłata za użytkowanie wieczyste była aktualizowana z urzędu nie częściej niż raz na 3 lata, a na wniosek użytkownika wieczystego nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości się zmieni – mówi poseł Wiesław Szczepański.

Aktualizacja z urzędu

Resort infrastruktury ma wątpliwości co do konstytucyjności tej zmiany. Użytkownik wieczysty mógłby częściej wypowiadać opłatę niż właściciel gruntu, czyli Skarb Państwa lub samorząd. Tymczasem umowa, która jest podstawą oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ma charakter cywilnoprawny, a więc oparta jest na zasadzie równości stron.
– Opłaty powinny być aktualizowane systematycznie, a nie raz na 3 lata, bo to skazuje użytkowników wieczystych na bardziej radykalne podwyżki – ocenia Andrzej Porawski.