Informacje od przedsiębiorców o wprowadzonych na rynek bateriach i akumulatorach oraz o zebranych odpadach z takich ogniw główny inspektor ochrony środowiska będzie musiał przekazywać ministrowi.
Dane o liczbie i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów z podziałem na ich rodzaje – to tylko niektóre informacje, jakie główny inspektor ochrony środowiska ma w specjalnym raporcie przedstawić ministrowi środowiska. Zakres informacji, jakie musi zebrać inspektor i je przekazać, określa rozporządzenie ministra środowiska z 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, które dziś wchodzi w życie.

Roczne raporty

Do ministra środowiska mają zostać przekazane także informacje o zebranych odpadach powstałych ze zużytych baterii i akumulatorów. W sprawozdaniu muszą się znaleźć także informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych ogniw oraz dane o tym, ile z nich zostało przekazanych do zakładów przetwarzania. W dodatku powinny się znaleźć informacje o tym, ile takich odpadów trafiło do recyklingu.
Roczny raport dotyczący rynku baterii akumulatorów oraz gospodarki odpadami ze zużytych ogniw GIOŚ musi przekazać ministrowi do 15 maja każdego roku. W tym roku oczywiście dane, które się w nim znajdą, będą dotyczyły 2010 roku.
W sprawozdaniu GIOŚ musi zamieścić także dane o przedsiębiorcach, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę odpadami z takich produktów – producentów, importerów oraz zakładów przetwarzania. W dodatku szczegółowe dane – z podziałem na liczbę i masę baterii, ich rodzaj etc. – mają być podzielone także na każde województwo.

Bazy danych

Raport, który GIOŚ ma przedstawić ministrowi, jest oparty na danych pochodzących od producentów i importerów baterii i akumulatorów. Przedsiębiorcy muszą bowiem do 15 marca przedstawić marszałkowi województwa sprawozdania m.in. o wprowadzonych i zebranych ogniwach w poprzednim roku. Informacje te marszałek województwa do 15 kwietnia każdego roku przekazuje do GIOŚ w specjalnym zestawieniu na podstawie wchodzącego także jutro w życie rozporządzenia w sprawie zbiorczego zestawienia o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2011 r. nr 38, poz. 200).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra środowiska z 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami (Dz.U. nr 38, poz. 199).