Jeszcze w tym roku spadkodawca będzie mógł sporządzić testament w formie aktu notarialnego i wskazać w nim osobę, której zapisze mieszkanie, przedsiębiorstwo lub inną rzecz oznaczoną co do tożsamości. Po jego śmierci zapisobierca nabędzie wskazane przedmioty
W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego. Postanawia w nim, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości (np. budynek mieszkalny, działka, dom letniskowy), zbywalne prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne bądź ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

To tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Co trzeba zapisać tylko w testamencie

Jakich warunków i terminów trzeba dotrzymać

Jak odrzucić spadek

Kiedy zapisobierca windykacyjny jest niegodny dziedziczenia

W jaki sposób spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność

Czy na wniosek zapisobiercy sąd musi orzec o zabezpieczeniu.- Czy zawsze zalicza się do schedy wartość zapisu windykacyjnego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można zapisać w spadku mieszkanie konkretnej osobie.