Dwudniowe głosowanie do parlamentu jest sprzeczne z ustawą zasadniczą - uważa prokurator generalny. "Rzeczpospolita" dotarła do pisemnego stanowiska Andrzeja Seremeta w tej sprawie.

Dwie najważniejsze zmiany - wprowadzenie możliwości dwudniowych wyborów oraz jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu - są niezgodne z ustawą zasadniczą, uważa prokurator generalny. Za konstytucyjne uznaje natomiast ograniczenie wielkości plakatów wyborczych i głosowanie przez pełnomocnika - ujawnia gazeta.

Wniosek o uznanie najważniejszych zapisów kodeksu wyborczego za sprzeczne z konstytucją złożyła na początku roku grupa posłów PiS. Z nieoficjalnych informacji "Rz" wynika, że Trybunał Konstytucyjny może się zająć nowym kodeksem wyborczym jeszcze w maju. Więcej o tym w dzisiejszej publikacji "Rzeczpospolitej".