Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi doradzają właścicielom budynków zniszczonych przez graficiarzy, jak dochodzić prawnie zwrotu kosztów naprawy.

Tamtejsza straż miejska w ramach wojny z graficiarzami, ściga ich podczas nocnych patroli. Przepisy pozwalają funkcjonariuszom wystawiać mandaty lub rekwirować farby. Strażnicy na tym nie poprzestają. Osobom pokrzywdzonym udzielają rad, jak uzyskać środki na remont budynku.
– Informujemy właścicieli domów, że mogą wystąpić na drodze cywilnej przez złożenie powództwa do sądu o zwrot kosztów naprawy pomalowanej przez graficiarzy elewacji – wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski.
Funkcjonariusze powiadamiają pokrzywdzonych także o tym, że ujęto, wylegitymowano lub ukarano mandatem osoby, które zniszczyły ich elewację. Podania danych osobowych graficiarzy może jednak zażądać od strażników dopiero sąd dla potrzeb rozprawy.