Wszystkie kluby poparły w środę podczas sejmowej debaty projekt przewidujący pośmiertne awansowanie za zasługi nie tylko dla żołnierzy służby czynnej, ale i rezerwistów. Zmiana ma też uprościć wypłaty pomocy dla kombatantów.

Obecnie pośmiertne mianowanie na wyższy stopień wojskowy jest możliwe za zasługi na rzecz obronności państwa wyłącznie w przypadku żołnierza w służbie czynnej, jeżeli jego śmierć miała związek z tą służbą.

Zgodnie z projektem nowelizacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyższy stopień wojskowy można byłoby pośmiertne mianować osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej, oraz byłych żołnierzy rezerwy. Chodzi o osoby zasłużone w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz szczególnie zasłużone w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski. Takie mianowanie będzie mogło nastąpić tylko raz.

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych mają także usprawnić proces udzielania pomocy pieniężnej najuboższym kombatantom.

Obecnie każdy kombatant, osoba represjonowana, wdowa lub wdowiec po niej ubiegający się o pomoc pieniężną z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych musi - oprócz wniosku i dokumentów potwierdzających trudną sytuację - przekazać do Urzędu zaświadczenie od kierownika ośrodka pomocy społecznej z informacją o sytuacji rodzinnej i materialnej, a także zasadności przyznania pomocy.

W przypadku braku takiego stanowiska Urząd musi o nie wystąpić, co wydłuża postępowanie i wywołuje niezadowolenie w środowisku kombatanckim.

W trakcie prac w sejmowych komisjach wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda powiedział, że kombatanci uważają obowiązek przedstawiania zaświadczeń za upokarzający i uwłaczający.

Projekt przewiduje zwolnienie kombatantów z obowiązku przedkładania w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowiska kierownika ośrodka pomocy społecznej. Oznacza to powrót do zasad udzielania pomocy pieniężnej obowiązujących przed czerwcem 2007.

Podczas środowej debaty projekt poparły wszystkie kluby w Sejmie. Posłowie będą nad nim głosować najprawdopodobniej w czwartek.