Jeżeli niezgodność towaru z umową ujawniła się w ciągu 6 miesięcy od daty wydania towaru, oznacza to, że niezgodność istniała już w chwili jego wydania. Konsument nie musi więc jej udowadniać.
Jeżeli konsument otrzyma dokument gwarancyjny, może wówczas według własnego wyboru zgłaszać sprzedawcy żądania zapisane w gwarancji lub skorzystać z unormowań ustawy mówiących o niezgodności towaru z umową. Jeżeli natomiast konsument nie otrzyma dokumentu gwarancyjnego od sprzedawcy, może dochodzić swoich roszczeń wynikających tylko z niezgodności towaru z umową.

Dochodzenie roszczeń