Przedstawienie pracownikowi banku przerobionego zaświadczenia o zarobkach jest przestępstwem niezależnie od tego, czy kredytobiorca zamierza sumiennie spłacać zaciągnięte zobowiązanie
Co roku wiele osób stara się wyłudzić od banków kredyty lub pożyczki i wprowadza je w błąd co do rzeczywistych możliwości spłacania zobowiązań finansowych. Często nawet z pozoru niewinne kłamstwo polegające na przedstawieniu nierzetelnego oświadczenia może zostać uznane przez prokuratora za oszustwo kredytowe.

Wyłudzenie pożyczek