Bigamia, choroba psychiczna, ubezwłasnowolnienie całkowite, brak wymaganego do zawarcia małżeństwa wieku – to tylko przykładowe przyczyny, dla których sąd okręgowy orzeknie o unieważnieniu małżeństwa.

Czy strona winna poniesie konsekwencje

Sąd unieważnił małżeństwo. Jakie to będzie miało skutki dla byłych małżonków? Czy mąż, który przyczynił się do unieważnienia, znajdzie się w gorszej sytuacji?

Czy dzieci mogą kontunuować proces rodziców

Małżonek wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa. Usiłował przed sądem udowodnić, że zawarł je pod wpływem błędu. Przed zakończeniem sprawy zmarł. Czy jego dzieci mogą wstąpić do sprawy w jego miejsce i dochodzić unieważnienia małżeństwa swojego ojca?

Czy można unieważnić ślub przez pełnomocnika

Czytelniczka wyszła za mąż za Polaka od lat przebywającego na emigracji, który ze względu na zły stan zdrowia nie mógł przyjechać do kraju. Na ślubie reprezentował go więc pełnomocnik. Czy powinna się obawiać, że mąż wystąpi o unieważnienie małżeństwa tylko z tego powodu, że sam nie uczestniczył w ślubie?

Czy bigamia wystarczy do unieważnienia

Mąż popełnił bigamię, bo ożenił się za granicą i choć pozostawał z żoną w separacji, nie rozwiązał tego małżeństwa. Po powrocie do Polski ożenił się powtórnie. Mimo że to mąż jest bigamistą, to teraz sam chce wnieść sprawę do sądu o unieważnienie naszego małżeństwa. Czy ma takie uprawnienia?

Czy nieważność małżeństwa można stwierdzić zawsze

Dopiero po ślubie syna dowiedzieliśmy się, że przez kilka lat jego żona była ubezwłasnowolniona całkowicie. Niedawno to ubezwłasnowolnienie zostało uchylone. Pożycie małżonków się nie układa. Czy w takim przypadku syn może wnieść sprawę do sądu o unieważnienie małżeństwa?

Czy niewinny małżonek może dziedziczyć

Żona chce unieważnić małżeństwo. Domaga się też, aby sąd rozstrzygnął o władzy rodzicielskiej i sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Czy po uprawomocnieniu się orzeczenia będzie dziedziczyła po małżonku?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak unieważnić małżeństwo i jakie to wywołuje skutki majątkowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.