Przepisy przewidują bardzo surowe kary dla osób posiadających znaczną ilość narkotyków. Tymczasem ustawa nie daje żadnych wskazówek, jak tę ilość wyliczyć.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy 14 lutego pytanie prawne dotyczące najbardziej kontrowersyjnych artykułów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Chodzi o artykuł 62 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3, zgodnie z którymi osoba posiadająca znaczną ilość narkotyku może trafić do więzienia nawet na 10 lat, a diler na 12 lat. Ponieważ w ustawie nie ma żadnych wytycznych, które mówiłyby o tym, jak rozumieć sformułowanie „znaczna ilość”. Sąd Rejonowy dla Karkowa-Krowodrzy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy tak nieprecyzyjna regulacja nie narusza konstytucji.
Wątpliwości tych nie podzielają w nadesłanym do TK piśmie Sejm oraz Prokuratura Generalna. Ich zdaniem kwestionowane przepisy nie naruszają ustawy zasadniczej. Co więcej, ustawodawca specjalnie posłużył się takimi sformułowaniami, by pozostawić swobodę sędziom.

100 g cięższe niż 200 g

Jak argumentuje zadający pytanie Trybunałowi sąd, wszelkie ustawowe ograniczenia wolności muszą być czytelne, precyzyjne i przejrzyste. Tymczasem ustawa o narkomanii nie spełnia tych standardów. Dowodem są wstrząsające rozbieżności w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 14 czerwca 2007 r. uznał, iż 200 g amfetaminy nie jest ilością znaczną. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził 12 listopada 2005 r., że 100 g tego samego narkotyku stanowi ilość znaczną.
To, czy posiadana ilość zostanie uznana za znaczną czy nieznaczną, ma dla oskarżonego olbrzymie znaczenie. Osoba, która posiada nieznaczną ilości narkotyku będzie traktowana łagodniej. Trafi ona do więzienia maksymalnie na 3 lata.
– Jeżeli ustawa przewiduje kary, konstytucja mówi, że jej przepisy powinny być dookreślone – komentuje prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista.
Jego zdaniem używanie w ustawie antynarkotykowej takich nieostrych pojęć, jak „znaczna ilość” może naruszać konstytucję.

3 lata więzienia to maksymalny wymiar kary za posiadanie nieznacznej ilości narkotyku

Wartości graniczne

Brak precyzyjnych przepisów nie podoba się także organom ścigania oraz instytucjom pozarządowym. Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej postuluje, by stworzyć tabelę wartości granicznych. Organizacja zaprojektowała już nawet takie listy: znajdują się na nich narkotyki najbardziej popularne. Zgodnie z propozycjami Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej dozwolona maksymalna ilość kokainy lub amfetaminy powinna wynieść 5 g, marihuany 20 g, a haszyszu 10 g.
– Takie wartości byłyby obiektywną przesłanką, która wstępnie pomogłaby organom ścigania oddzielić posiadaczy narkotyków znacznej ilości od tych, którzy mają ilości śladowe – komentuje prokurator Tomasz Salwa z Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki.
Dodaje, że bez odpowiednich wytycznych prokuratorzy znów będą musieli czekać na orzeczenia sądowe. A te, jak widać powyżej, nie zawsze rozwiewają wątpliwości.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)