Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło dziś dodatkowe, otwarte konsultacje projektu nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego. Projekt był już poddany konsultacjom społecznym. Po dodatkowych uzgodnieniach ministra administracji i cyfryzacji z ministrem spraw wewnętrznych znalazła się w nim nowa propozycja: skrócenia okresu retencji danych z 24 do 12 miesięcy

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych retencyjnych przez sądy, prokuratury i służby zostanie poddane większej kontroli.

Projekt będzie dostępny do opiniowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostanie także przedstawiamy do konsultacji na portalu konsultacyjnym MamZdanie.org.pl, gdzie obywatele będą mogli publikować swoje opinie dt. projektu.