W ubiegłym roku za pierwszego listopada, który przypadł w sobotę, nie dostaliśmy innego wolnego dnia. Szef upiera się, że przepis, który to umożliwiał, został zlikwidowany i nie mamy takiego prawa, zwłaszcza ja, gdyż byłam wtedy na zwolnieniu lekarskim. Czy pracodawca ma rację, czy jednak powinniśmy dostać wolne – pyta pani Kamila
Przepis rzeczywiście został zlikwidowany w 2011 r., kiedy wprowadzono dodatkowy dzień wolny od pracy w Trzech Króli. Przy okazji Sejm zmienił wtedy zasady rozliczania dni wolnych, pozbawiając pracowników dodatkowego odpoczynku, gdy święto przypadało w dniu wolnym od pracy. Zmiana przepisów została jednak zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niekonstytucyjną. Wyrok został ogłoszony 8 października 2012 r. i od tego dnia ponownie za święto przypadające w sobotę przysługuje inny dzień wolny.
Reklama
Powrót do poprzednich wytycznych w praktyce nie od razu był zauważony, ponieważ w końcówce 2012 r. ani w 2013 r. żadne święto nie wypadało w sobotę. Zdarzyło się to dopiero w 2014 r., kiedy w tym dniu przypadły Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Wszystkich Świętych. I za te dni pracownikom zatrudnionym przeciętnie przez pięć dni w tygodniu (w przyjętym okresie rozliczeniowym) pracodawca powinien udzielić innego dnia wolnego od pracy. Chodzi o osoby zatrudnione w podstawowym systemie czasu pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy. W 2015 r. taka sytuacja będzie miała miejsce dwukrotnie: 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Oddanie dnia wolnego od pracy powinno nastąpić w ramach przyjętego w firmie okresu rozliczeniowego – może być zarówno przed dniem świątecznym, jak i po takim dniu, np. za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wolna Wigilia.
Zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Pracy dzień wolny od pracy z tego tytułu powinien otrzymać również pracownik, który w dniu świątecznym przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli pracodawca wyznaczy jako dzień wolny w zamian za święto dzień przypadający po powrocie chorego pracownika do pracy, ma on prawo z tego wolnego dnia skorzystać.
Jeśli pracodawca łamie prawo i nie chce oddać dnia wolnego, pracownik może poszukać wsparcia, zwracając się do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc i interwencję.
Podstawa prawna
Art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).