Popełnienie formalnych uchybień podczas zgromadzenia wspólników spółki z o.o. może być przyczyną zaskarżenia podjętych uchwał, a w konsekwencji nawet ich unieważnienia. Jakich reguł muszą zatem przestrzegać wspólnicy przeprowadzający zgromadzenie?
dr Marcin Borkowski, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy
Obowiązuje zasadą, że wspólnicy biorą udział w zgromadzeniu osobiście. Jeżeli jednak przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, to wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz głosować przez pełnomocników.