Już na etapie spisywania umowy warto myśleć o zabezpieczeniu swoich interesów np. karą umowną. W przeciwnym razie z nierzetelnym kontrahentem spotkamy się w sądzie.
Dobrze skonstruowana umowa i rzetelne sprawdzenie kontrahenta przed jej zawarciem nie gwarantują stuprocentowej pewności bezproblemowego załatwienia transakcji. Czasem trzeba się natrudzić, by odzyskać swoje należności.
W momencie gdy upływa termin płatności wskazany w umowie lub w wystawionej fakturze, a kontrahent nie spełnił zobowiązania, staje się on dłużnikiem, a przedsiębiorca jego wierzycielem. Dzięki temu ten ostatni może doprowadzić do przymusowej realizacji zobowiązania przez kontrahenta.